HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hà Nội thực hiện các sáng kiến gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO

Ngày đăng 07/04/2022 | 05:41  | Lượt xem: 72
Đẩy mạnh truyền thông và nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân Thủ đô về Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Hà Nội tiếp tục vận hành website “Bản đồ mua sắm thành phố Hà Nội”;

Ngày đăng 07/04/2022 | 05:10  | Lượt xem: 75
Giới thiệu, phổ biến những mô hình thương mại điện tử mới, tiên tiến. Đồng thời, xây dựng chính sách quản lý, phát triển hoạt động thương mại điện tử phù hợp; Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử...

Hiệu quả việc xây dựng mô hình cơ quan xanh-sạch- đẹp trên địa bàn huyện Ba Vì

Ngày đăng 06/04/2022 | 10:57  | Lượt xem: 136
Từ cuối năm 2021 đến nay, huyện Ba Vì đã chỉ đạo triển khai việc xây dựng cơ quan sáng, xanh, sạch, đẹp, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã nỗ lực để xây...

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày đăng 05/04/2022 | 08:21  | Lượt xem: 66
Để hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo nghề cho người lao động, khôi phục sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nghị quyết 68 (gói 26.000 tỷ đồng) cũng quy định chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì...

Tăng cường truyền thông cảnh báo nguy cơ đuối nước trẻ em

Ngày đăng 05/04/2022 | 05:04  | Lượt xem: 69
Các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện trách nhiệm và phối hợp giữa các ngành, các tổ chức tăng cường truyền thông, hướng dẫn đến từng hộ gia đình, từng trường học, lớp học kiến thức,...

Nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

Ngày đăng 05/04/2022 | 05:00  | Lượt xem: 63
Tăng cường hoạt động thương lượng, đối thoại tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; chăm lo đời sống, việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của...

Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng 05/04/2022 | 10:27  | Lượt xem: 135
Nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch COVID-19 thông qua công tác thông tin, giáo dục, truyền thông như đa dạng hóa các loại hình, phương tiện và phương thức truyền thông; thường xuyên, chủ đông...

Hà Nội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày đăng 04/04/2022 | 05:30  | Lượt xem: 312
Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể dưới sự chỉ đạo toàn diện của Chủ tịch Hội đồng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ đề cao trách nhiệm cá nhân của thành viên Hội đồng và yêu cầu phối hợp...

Nâng cao trách nhiệm, ý thức phục vụ người dân, doanh nghiệp của cơ quan nhà nước

Ngày đăng 04/04/2022 | 05:16  | Lượt xem: 59
Chính quyền các cấp, hệ thống thông tin cơ sở thường xuyên thông tin, hướng dẫn về các TTHC thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương; nhất là TTHC có số lượng giao dịch lớn, vận động người dân...

Nhân rộng các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả

Ngày đăng 04/04/2022 | 04:17  | Lượt xem: 121
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 680/QÐ-BVHTTDL về Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa...

Tăng cường tuyên truyền việc đổi mới thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”

Ngày đăng 30/03/2022 | 03:40  | Lượt xem: 120
Chú trọng tuyên truyền các nội dung cần biết khi thực hiện TTHC, đặc biệt các TTHC đã được đơn giản hóa, liên thông trên địa bàn Thành phố và một số TTHC thường xuyên gắn liền với đời sống Nhân dân...

Phấn đấu mỗi công dân sống trên địa bàn Thủ đô đều là những công dân văn minh, thanh lịch

Ngày đăng 29/03/2022 | 05:12  | Lượt xem: 64
Vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, không vứt rác ra đường, không lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán không đúng quy định. Phấn đấu mỗi công dân sống trên địa bàn Thủ đô đều là những công...

Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ Thủ đô

Ngày đăng 28/03/2022 | 08:04  | Lượt xem: 101
Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện ước mơ; hoài bão, ý chí khát vọng vươn lên lập...

Duy trì hiệu quả hoạt động của "Tổ an toàn COVID-19" trong các doanh nghiệp

Ngày đăng 25/03/2022 | 05:10  | Lượt xem: 86
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy hiệu quả hoạt động của các “Tổ An toàn COVID-19” trong doanh nghiệp, duy trì các đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh của đoàn viên, người...

Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thanh niên

Ngày đăng 25/03/2022 | 09:22  | Lượt xem: 136
Chương trình phối hợp được ký kết nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức trẻ và đoàn viên thanh niên về Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển...

Tuyên truyền đến NLĐ và đơn vị sử dụng lao động khuyến khích chi trả chế độ BHXH trực tiếp qua tài khoản cá nhân

Ngày đăng 24/03/2022 | 03:03  | Lượt xem: 98
BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyên truyền đến NLĐ và đơn vị sử dụng lao động khuyến khích chi trả chế độ BHXH trực tiếp qua tài khoản cá nhân của...

Hà Nội: Tăng cường phòng chống đua xe tại các xã vùng ven

Ngày đăng 23/03/2022 | 05:28  | Lượt xem: 71
Trước tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm luật giao thông như điều khiển xe mô tô không có giấy tờ, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng... có chiều hướng gia...

Công an Thành phố tăng cường giáo dục, tư vấn pháp luật cho những đối tượng yếu thế và có nguy cơ cao vi phạm pháp luật

Ngày đăng 23/03/2022 | 05:08  | Lượt xem: 63
Lựa chọn, áp dụng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp; tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp, tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; giải đáp...

Gần 2 triệu người thi "Chung tay phòng, chống dịch COVID-19"

Ngày đăng 23/03/2022 | 09:41  | Lượt xem: 50
Cuộc thi có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về...

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Ngày đăng 21/03/2022 | 05:04  | Lượt xem: 62
Khuyến khích cán bộ có tư duy đổi mới, sáng tạo, cách làm đột phá; mạnh dạn đề xuất các ý tưởng, quyết đoán trong hành động; dám đi đầu, đổi mới loại bỏ cái cũ lạc hậu.. tạo được chuyển biến mạnh...