HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hà Nội: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” đã thu hút là 772.115 lượt người tham gia dự thi

Ngày đăng 20/10/2020 | 03:14  | Lượt xem: 564
Kết thúc Cuộc thi vào hồi 17h ngày 10/10/2020, toàn Thành phố đã 18.000.005 lượt người truy cập website Cuộc thi, tổng số lượt người tham gia dự thi là 772.115 người trong đó tổng số lượt thi chính...

Bộ Tư pháp: Tổ chức thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người”

Ngày đăng 20/10/2020 | 11:14  | Lượt xem: 304
Từ ngày 20-10 đến ngày 20-11-2020, Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người”.

Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm khi tham gia giao thông

Ngày đăng 20/10/2020 | 06:39  | Lượt xem: 79
Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm khi tham gia giao thông

Hội Phụ nữ Ba Vì làm tốt việc tuyên truyền văn minh trong việc cưới, việc tang

Ngày đăng 18/10/2020 | 11:34  | Lượt xem: 219
Theo báo cáo của hội Phụ nữ huyện Ba Vì, 4 năm qua, mô hình “Chi hội phụ nữ văn minh” trong việc cưới, việc tang thực hiện Chỉ thị số 11 - CT/TU của Thành ủy Hà Nội tiếp tục được triển khai với các...

Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm trên đường cao tốc

Ngày đăng 18/10/2020 | 06:37  | Lượt xem: 103
Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm trên đường cao tốc

Huyện Đan phượng: Ra mắt tủ sách pháp luật tại cụm công nghiệp làng nghề xã Liên Hà

Ngày đăng 16/10/2020 | 11:17  | Lượt xem: 243
Chiều ngày 08/10/2020, tại Nhà truyền thống Cụm công nghiệp làng nghề xã Liên Hà, Liên đoàn Lao động và Phòng Tư pháp huyện Đan phượng đã phối hợp tổ chức ra mắt tủ sách pháp luật của cụm công...

Mức xử phạt hành chính về hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Ngày đăng 15/10/2020 | 06:35  | Lượt xem: 91
Mức xử phạt hành chính về hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Một số mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả của Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 14/10/2020 | 10:24  | Lượt xem: 385
Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước...

Quận Bắc Từ Liêm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Ngày đăng 14/10/2020 | 04:43  | Lượt xem: 255
Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, Hội đồng phối hợp PBGDPL Quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho Hòa giải viên và tuyên truyền Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc Hội về...

Đổi mới, chủ động, sáng tạo, tổ chức nhiều họat động tuyên truyền có hiệu quả về phòng, chống tội phạm

Ngày đăng 11/10/2020 | 07:26  | Lượt xem: 245
Hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được khám phá nhanh, nhất là các vụ giết người cướp tài sản, giết người vì nguyên nhân xã hội, cướp có tính chất nghiêm trọng…không để tồn tại các tụ điểm về...

Mức xử phạt hành chính về hành vi vi phạm về tốc độ trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Ngày đăng 11/10/2020 | 06:30  | Lượt xem: 8
Mức xử phạt hành chính về hành vi vi phạm về tốc độ trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Triển khai rộng khắp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày đăng 09/10/2020 | 06:41  | Lượt xem: 476
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng...

Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Ngày đăng 08/10/2020 | 05:34  | Lượt xem: 864
Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam' Xây dựng văn hóa pháp luật gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL theo hướng lấy người dân làm trung tâm

Ngày đăng 08/10/2020 | 08:17  | Lượt xem: 263
Kế hoạch nêu rõ, các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật trong các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý tới toàn...

Mức xử phạt một số hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh

Ngày đăng 08/10/2020 | 06:29  | Lượt xem: 13
Mức xử phạt một số hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày đăng 07/10/2020 | 02:22  | Lượt xem: 279
Các cấp, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về nội dung các văn bản có liên quan; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Cơ sở dữ liệu quốc...

Hà Nội: Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, thực trạng và giải pháp

Ngày đăng 06/10/2020 | 11:47  | Lượt xem: 346
Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, Thành phố đã góp phần đẩy mạnh tổ chức triển khai công tác xây dựng, thực thi, áp dụng pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của...

Mức xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố

Ngày đăng 06/10/2020 | 06:26  | Lượt xem: 6
Mức xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố

Một số quy tắc ứng xử khi tham gia môi trường mạng

Ngày đăng 06/10/2020 | 06:14  | Lượt xem: 8
Một số quy tắc ứng xử khi tham gia môi trường mạng

Chuẩn bi sơ kết 3 năm thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Ngày đăng 03/10/2020 | 07:16  | Lượt xem: 487
Năm 2020 là năm thứ hai của kỳ đầu tiên thực hiện việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). Các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai thực...