HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dưng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027

Ngày đăng 01/06/2022 | 04:35  | Lượt xem: 44
Nội dung truyền thông dự thảo chính sách gồm các vấn đề chủ yếu sau đây: Sự cần thiết ban hành chính sách; mục đích, quan điểm xây dựng chính sách; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của chính...

Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá

Ngày đăng 29/05/2022 | 11:10  | Lượt xem: 51
Các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên đăng tải các thông tin về lợi ích của môi trường không khói thuốc, tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lào, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung...

Tăng cường tuyên truyền "Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ngày đăng 28/05/2022 | 10:49  | Lượt xem: 48
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để từng cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng...

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cha mẹ về phòng ngừa tai nạn trẻ em

Ngày đăng 28/05/2022 | 10:12  | Lượt xem: 40
Đây là một trong 5 giải pháp giảm thiểu tình trạng lao động trẻ em của Việt Nam được thông tin tại Hội thảo quốc tế về các cam kết quốc tế liên quan đến phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em ngày...

Nâng cao nhận thức của nhân dân về các vấn đề quốc tế, về công tác đối ngoại

Ngày đăng 27/05/2022 | 11:37  | Lượt xem: 60
Xây dựng nền tảng xã hội tích cực, thuận lợi, tăng cường củng cố quan hệ hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác với nhân dân các Thủ đô, thành phố trên thế giới, trước hết là ở các nước láng giềng,...

Hà Nội: Mở đợt cao điểm tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị

Ngày đăng 25/05/2022 | 01:04  | Lượt xem: 46
Ban Chỉ đạo 197 các cấp đã đồng loạt ra quân tổ chức tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng gắn với tuyên truyền thực hiện phong trào toàn...

Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố

Ngày đăng 24/05/2022 | 12:45  | Lượt xem: 176
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và các văn bản của UBND Thành phố về công tác bảo vệ bí mật nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, ý...

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nhất là tội phạm có tố chức

Ngày đăng 23/05/2022 | 04:28  | Lượt xem: 60
Công tác phối hợp, tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống tội phạm, phát động phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc nói chung và tại địa bàn nông thôn nói riêng đã được nâng cao hiệu quả, nhất...

Đẩy mạnh cấp Căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân

Ngày đăng 19/05/2022 | 12:13  | Lượt xem: 74
Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô về ý nghĩa của việc triển khai, thực hiện Đề án để tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện Đề án 06.

Hà Nội: Tập huấn Luật Cư trú 2020 cho báo cáo viên pháp luật Thành phố và các quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 18/05/2022 | 05:39  | Lượt xem: 91
Ngày 18/5, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản liên quan.

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022

Ngày đăng 18/05/2022 | 08:29  | Lượt xem: 148
Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26/6), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các Bộ, ngành...

Quận Hai Bà Trưng: Giải đáp chế độ chính sách cho người lao động và người sử dụng lao động

Ngày đăng 17/05/2022 | 06:50  | Lượt xem: 30
Ngày 17/5, báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã tổ chức buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa...

Xã Cổ Đô bước đầu thực hiện tốt phong trào thi đua và tổ chức cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” gắn với tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự.

Ngày đăng 17/05/2022 | 05:11  | Lượt xem: 239
Đảm bảo hiệu quả, thiết thực, không phô trương, lãng phí, huy động mọi nguồn lực quần chúng tham gia, duy trì và giữ gìn để trở thành nề nếp, thói quen trong sinh hoạt hàng ngày của người dân, an...

Hà Nội: Huy động các nguồn lực xã hội tham gia, hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày đăng 16/05/2022 | 08:42  | Lượt xem: 75
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 1383/UBND-NC về việc hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 trên địa bàn thành phố.  

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học nhất là đào tạo trình độ tiến sĩ

Ngày đăng 15/05/2022 | 06:32  | Lượt xem: 147
Chú trọng công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương; ưu tiên đầu tư tạo điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo sau đại học tại các cơ sở đào...

Trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, sinh viên

Ngày đăng 13/05/2022 | 05:46  | Lượt xem: 43
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Sửa đổi Luật Thủ đô và một số luật có liên quan theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho Hà Nội

Ngày đăng 12/05/2022 | 11:34  | Lượt xem: 43
Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội...

Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022

Ngày đăng 12/05/2022 | 01:49  | Lượt xem: 130
Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL, phát huy đầy đủ vai trò của các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền...

Hà Nội, đảm bảo 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, hỗ trợ

Ngày đăng 12/05/2022 | 01:41  | Lượt xem: 107
Chuyển đổi hành vi theo hướng tích cực trong việc thực hiện các quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh; tạo điều kiện để mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, thân thiện và...

Tuyên truyền cho cán bộ công đoàn cơ sở về Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

Ngày đăng 11/05/2022 | 07:54  | Lượt xem: 92
Sáng 11/5, Sở Tư pháp Hà Nội phối hợp với Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ bí mật Nhà nước cho cán bộ Công đoàn cơ sở.