HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Xã Cổ Đô bước đầu thực hiện tốt phong trào thi đua và tổ chức cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” gắn với tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự.
Ngày đăng 17/05/2022 | 17:11  | Lượt xem: 239

Đảm bảo hiệu quả, thiết thực, không phô trương, lãng phí, huy động mọi nguồn lực quần chúng tham gia, duy trì và giữ gìn để trở thành nề nếp, thói quen trong sinh hoạt hàng ngày của người dân, an toàn góp phần lan tỏa những nét đẹp giá trị tích cực trong nhân dân.

Thực hiện thông báo số 168/ TBKL - HU của Ban thường vụ Huyện ủy Ba Vì, Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND huyện Ba vì về việc phát động phong trào thi đua và tổ chức cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, cụm dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trên địa bàn huyện Ba Vì. Nghị quyêt số 23 /NQ - ĐU của ban chấp hành Đảng ủy ngày 31 tháng 3 năm 2022  về việc “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, cụm dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trên địa bàn xã”, trong suối thời gian qua, UBND xã Cổ Đô xây dựng Kế hoạch, ban hành các quyết định của UBND xã Cổ Đô về thành lập Ban chỉ đạo, Thông báo số  thông báo phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ phong trào thi đua, Quyết định số của UBND xã Cổ Đô về thành lập Ban tổ chức phong trào thi đua, Thông báo số phân công nhiệm vụ thành viênBan tổ chức....Thể lệ cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trên địa bàn. Bảng chấm điểm hàng tháng cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trên địa bàn xã Cổ Đô.

Theo ông Nguyễn Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Cổ Đô thì “Xác định đây là cuộc thi lớn, mang tính chất lâu dài và xây dựng nông thôn thành các miền quê đáng sống, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Khi huyện triển khai, UBND xã tổ chức họp triển khai kế hoạch, thông báo các quyết định chỉ đạo các các đoàn thể tuyên truyền đến các hội viên của thể chăm sóc các đoạn đường tự quản, đoạn đường nở hoa; phối hợp với các thôn tổ chức tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào ngày thứ 7 hàng tuần, từ đó đã góp phần làm cho đường làng, ngõ xóm được xanh, sạch đẹp hơn. Hội nông Nông dân  trồng chăm sóc hàng cây nông dân khu vực nhà văn hóa thôn Kiều Mộc, Hội phụ nữ chăm sóc đoạn đường phụ nữ nỏ hoa. Đoàn thanh niên thân thiện với môi trường ...”

Khi xã triển khai, ở các thôn cũng đã tăng cường  tổ chức tuyên truyền đến các đoàn thể, hội viên, các ngõ xóm cụm dân cư các xóm tự quản trồng  hoa các đường. Ông Nguyễn Ngọc Nho, Trưởng thôn Cổ Đô cho biết “Sau một tháng triển khai bước đầu đã có kết quả thôn Cổ Đô, thôn chúng tôi đã tổ chức mua hoa về tổ chức các đoàn thể, nhân dân các ngõ xóm tham gia trồng  và chăm sóc hoa. Toàn thôn đã trồng 51 đoạn đường hoa ở các ngõ xóm”. Bà Lưu Thị Phương, Trưởng thôn Kiều Mộc cho biết thêm “Thôn Kiều Mộc chúng tôi thấy cuộc thi thật ý nghĩa, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, vì vậy mà ,thôn  Kiều Mộc trồng và chăm sóc hoa hai bên lề đoạn đường TH2”. Không kém cạnh thôn bạn, ở thôn Vu Chu cũng đã tổ chức cho nhân dân trồng và chăm sóc hoa hai bên lề đoạn đường TH2, đổ được 170 m đường bê tông, 240m2 sân chơi. Còn đối với thôn Viên Châu thì đã trồng và chăm sóc hoa hai bên lề đoạn đường TH2. Cũng được sự quan tâm của huyện, đến nay hệ thống đèn chiếu sáng đã được cấp lắp đặt tại trục đường chính, các khu vực công cộng, vận động nguồn kinh phí xã hội hóa lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại các đường của các ngõ, xóm trên địa bàn toàn xã. Vì vậy việc đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự ở Cổ Đô ngày càng được đảm bảo.

Bên cạnh đó, ở Cổ Đô, các thôn đều tiến hành tổng vệ sinh định kỳ 01 lần/ tuần và duy trì thường xuyên trên địa bàn xã đảm bảo đường liên xã, liên thôn, xóm, ngõ luôn sạch, đẹp. Vận động nhân dân thu gom, phân loại, xử lý rác thải hữa cơ, tập kết và vận chuyển rác thải đúng nơi quy định, không để tồn đọng rác thải trong các khu dân cư, các địa điểm kinh doanh buôn bán, cửa hàng, khu vực họp chợ, nhà văn hóa, khu di tích lịch sử và các điểm công cộng.Tuyên truyền các thôn quét vôi, sơn sửa tường bao sạch đẹp, để vẽ tranh bích họa, các loại tranh khác nhau phù hợp trên các tuyến đường làng, ngõ, xóm.

Đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID -19, dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác, không để xảy ra các ổ dịch phức tạp trên địa bàn thôn, xóm; tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt thông điệp 5K, vận động người dân thực hiện việc tổ chức đám Cưới, đám Tang theo nếp sống văn minh và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Trong những tháng cuối năm, xã Cổ Đô sẽ chỉ đạo MTTQ xã và các đoàn thể, các thôn, các cụm dân cư tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid -19, nhất là tập trung tuyên truyền cho mọi người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện phong trào thi đua và tổ chức cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sach đẹp, an toàn” trên địa bàn.  Tiếp tục tuyên truyền cuộc thi nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động tiềm lực trong nhân dân duy trì thường xuyên phong trào gìn giữ ngõ, xóm, xanh, sạch, đẹp, an toàn góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần hoàn thành tiêu chí Nông thôn mới nâng cao. Đảm bảo hiệu quả, thiết thực, không phô trương, lãng phí, huy động mọi nguồn lực quần chúng tham gia, duy trì và giữ gìn để trở thành nề nếp, thói quen trong sinh hoạt hàng ngày của người dân, an toàn góp phần lan tỏa những nét đẹp giá trị tích cực trong nhân dân.

Hồng Đạt