HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tăng cường tuyên truyền, thông tin nhận biết thực phẩm an toàn, điểm bán hàng an toàn cho người dân Thủ đô
Ngày đăng 27/09/2020 | 18:32  | Lượt xem: 223

Thành phố kiểm tra 520.506 lượt cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, phạt tiền 31.065 cơ sở vi phạm với số tiền phạt hơn 134,8 tỷ đồng. Số vụ ngộ độc thực phẩm cũng có xu hướng giảm và không có tử vong.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “An toàn thưc phẩm” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Thành phố.

Theo Báo cáo, trong giai đoạn 2016-2020 Thành phố đã triển khai đồng bộ các nội dung hoạt động về an toàn thực phẩm (ATTP) và hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Công tác ATTP được các cấp ủy Đảng chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo quyết liệt cùng với sự tham gia, vào cuộc của các ban, ngành đoàn thể. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý về ATTP chặt chẽ, hiệu quả, duy trì phối hơp cam kết với các tỉnh lân cận về kiểm soát nguồn nguyên liệu thực phẩm, kết nối tiêu thụ sản phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhập về Hà Nội. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác ATTP. Các ngành, các cấp phối hợp kiểm tra, giám sát công tác ATTP trên địa bàn.

Song song với đó, Thành phố đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về ATTP, đổi mới và đa dạng về hình thức phổ biến các văn bản mới, kiến thức về đảm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về ATTP bảo ATTP trên Website, tạp chí... đặc biệt tập trung tuyên truyền phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Lễ hội đầu Xuân, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu... thông tin nhận biết thực phẩm an toàn, quy trình sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ thực phẩm an toàn, các điểm bán hàng an toàn để người dân biết, vận dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, Thành phố cũng thông tin các địa chỉ các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, chế biến vi phạm ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân biết, phòng tránh cũng như giám sát. Thành phố tăng cường tuyên truyền gương điển hình các đơn vị, doanh nghiệp làm tốt công tác đảm bảo ATTP, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn.

Từ năm 2016 đến nay, các cấp, các ngành chủ động phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng, báo, đài đã đưa tin 22.523 tin/bài/ảnh trên báo, đài, tạp chí, website ngành về an toàn thực phẩm. Toàn thành phố thực hiện việc phổ biến kiến thức về ATTP cho cán bộ Ban Chỉ đạo và mạng lưới ATTP với 2.432 buổi/131.943 người, phổ biến kiến thức về ATTP cho chủ cơ sở và nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm 6.078 buổi/314.347 người. Thành phố cũng tổ chức tuyên truyền và nói chuyện lồng ghép về ATTP cho các hội viên, đoàn thể và người tiêu dùng 9.145 buổi/1.005.278 người, phát 19.519 băng đĩa về ATTP, treo 39.557 poster, áp phích, phát 1.813.886 tờ gấp, xây dựng Chương trình truyền thông “Nhận biết thực phẩm an toàn” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội”... Thông qua hoạt động tuyên truyền, từ 2016 đến 2020, kiến thức, thái độ, thực hành của người lãnh đạo quản lý, người chế biến kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm tăng hơn so với năm trước: tỷ lệ lần lượt theo từng đối tượng như trên năm 2016 là 89,2%; 80,3%; 79%; năm 2020: 92,5%; 82,3%; 82,3%.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được tăng cường, toàn Thành phố kiểm tra 520.506 lượt cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, phạt tiền 31.065 cơ sở vi phạm với số tiền phạt hơn 134,8 tỷ đồng. Số vụ ngộ độc thực phẩm cũng có xu hướng giảm và không có tử vong, trên địa bàn Thành phố xảy ra 09 vụ ngộ độc thực phẩm với 371 người mắc.

Thành phố cũng triển khai các chương trình, đề án, mô hình điểm hoạt động theo chuyên đề thuộc lĩnh vực ngành quản lý, trong đó ngành Y tế đã triển khai và thực hiện có hiệu quả chuyên đề đảm bảo ATTP đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống (DVĂU), thức ăn đường phố (TĂĐP). Từ năm 2015 đến nay, Thành phố tiếp tục triển khai cải thiện ATTP đối với kinh doanh DVĂU tại 198 phường, thị trấn với mục tiêu “Tăng cường kiểm soát ATTP, tạo ra sự chuyển biến rõ nét đối với kinh doanh DVĂU nhằm giảm thiểu ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm góp phần bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng và văn minh đô thị”.

Ngành Y tế cũng thực hiện chuyên đề quản lý ATTP bếp ăn tập thể (BĂTT) tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ quan, bệnh viện... và kiểm soát sữa học đường tại các cơ sở giáo dục. Hiện trên địa bàn Thành phố có 5.281 BĂTT, 100% BĂTT tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ quan, bệnh viện...  được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP và được giám sát, kiểm tra thường xuyên, đặc biệt đối với các BĂTT, căng tin Trường học. Các nhà trường cũng tổ chức tuyên truyền lồng ghép về ATTP cho giáo viên, học sinh và có sự tham gia của cha mẹ học sinh, hướng dẫn quận, huyện, thị xã phối hợp triển khai công tác đảm bảo ATTP tại các cơ sở giáo dục, 100% cơ sở được kiểm tra, giám sát.

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai mô hình hỗ trợ sản xuất, kết nối tiêu thụ, phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển mạnh các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung, đảm bảo ATTP với trên 5.000 ha sản xuất rau an toàn, 40 mô hình rau áp dụng Hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ (PGS) tại 40 xã, phường, thị trấn thuộc 17 quận, huyện, thị xã với tổng diện tích trên 1.700 ha. Phát triển trên 2.527 ha VietGAP trồng trọt; 181 ha VietGAP nuôi trồng thủy sản, 88 cơ sở VietGAP chăn nuôi, gần 40 ha trồng trọt theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ và 164 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Xây dựng và duy trì, phát triển 141 chuỗi liên kết ATTP từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Việc đẩy mạnh các chuỗi liên kết thực phẩm an toàn vừa giải quyết vấn đề đầu ra cho sản phẩm, tránh tình trạng “được mùa mất giá”, giúp người tiêu dùng trong nước được sử dụng các sản phẩm tương đương với thực phẩm xuất khẩu.

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố cũng phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản thực phẩm và phát triển Chợ Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi giá trị.

Ngành Công thương Thành phố thực hiện Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội” với 809 cửa hàng kinh doanh trái cây tại 12 quận nội thành. 100% cửa hàng đã được cấp đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc cam kết bảo đảm ATTP; 80% cửa hàng có tem truy xuất nguồn gốc trái cây.

Trong công tác ATTP, UBND quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tích cực triển khai công tác đảm bảo ATTP. Các cấp ủy đảng, chính quyền quyết tâm phấn đấu xây dựng và nâng cao chất lượng ATTP, không để vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra. Hàng năm tổ chức đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức về ATTP cho các đối tượng là nhà quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP; phối hợp với các sở, ngành tổ chức xây dựng và triển khai các mô hình điểm về ATTP trên địa bàn.

Hàng năm, Thành phố tổ chức đánh giá và chấm điểm công tác ATTP của các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn và cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm. Kết quả đánh giá cho thấy số quận, huyện đạt xuất sắc tăng lên theo các năm (2017: 06 đơn vị; 2019: 11 đơn vị), sau 05 năm triển khai phong trào thi đua về ATTP, ghi nhận và biểu dương các tổ chức, cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác ATTP, UBND Thành phố đã tặng 06 Cờ thi đua cho 06 tập thể và 182 bằng khen của Thành phố cho 106 tập thể (trong đó có 12 doanh nghiệp, cơ quan) và 76 cá nhân, khen thưởng thành tích thực hiện phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” giai đoạn 2016-2020: 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể, 02 Cờ thi đua Thành phố cho 02 tập thể, 63 Bằng khen Thành phố cho 28 tập thể và 35 cá nhân

Phát huy những kết quả đã đạt được, UBND Thành phố cũng đề ra phương hướng triển khai phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” giai đoạn 2021-2026. Cụ thể là: Thi đua thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước của các ngành, các cấp thuộc Thành phố; Tăng cường Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về ATTP gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng;Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan truyền thông, báo, đài với cơ quan quản lý nhà nước để tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố trong công tác ATTP; thông tin nhận biết thực phẩm an toàn, quy trình sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ thực phẩm an toàn, các điểm bán hàng an toàn để người dân biết, vận dụng trong cuộc sống hàng ngày. Tuyên truyền gương các đơn vị, doanh nghiệp làm tốt công tác đảm bảo ATTP, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn đồng thời có hình thức tôn vinh, khen thưởng đối với cá nhân phát hiện và cung cấp thông tin về sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn;

Thành phố cũng thúc đẩy, khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm áp dụng quy trình quản lý chất lượng tiên tiến (GAP, HACCP, ISO 22000), các mô hình sản xuất thực phẩm theo chuỗi, hệ thống phân phối thực phẩm an toàn; Tăng cường hợp tác với các tỉnh, Thành phố, kết nối tiêu thụ thực phẩm an toàn, đặc sản vùng miền phục vụ người tiêu dùng Thủ đô. Tăng cường quản lý bảo đảm ATTP đối với các làng nghề thực phẩm, chợ thực phẩm, chợ đầu mối nông sản thực phẩm; Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính về ATTP qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ATTP, duy trì, phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm, quản lý, phát triển chợ Thương mại điện tử sản phẩm thực phẩm an toàn..../.