HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắp chíp điện tử được tích hợp các thông tin sẽ là giấy tờ để công dân thực hiện giao dịch thay thế sổ hộ khẩu
Ngày đăng 08/08/2022 | 11:31  | Lượt xem: 110

Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để xác định tất cả những trường hợp chưa được cấp CCCD gắn chip, qua đó vận động và lập danh sách cụ thể từng trường hợp phục vụ cho việc bố trí lịch cấp CCCD lưu động tại Công an cấp xã.

Ban Chỉ đạo Đề án số 06 của UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 19/CV-BCĐ06 về triển khai các biện pháp đẩy mạnh công tác cấp Căn cước công dân gắn chíp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, ngày 24/7/2022, Công an Thành phố Hà Nội đã ban hành Mệnh lệnh số 01/ML-CAHN-PV01-PC06 về mở Cao điểm 30 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp Căn cước Công dân gắn chíp trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày 25/7/2002 đến ngày 25/8/2022, đảm bảo toàn bộ công dân trên địa bàn Thành phố đủ điều kiện phải được cấp CCCD gắn chíp, phục vụ tích hợp các thông tin, là giấy tờ để công dân thực hiện các giao dịch thay thế Sổ hộ khẩu khi sổ hộ khẩu giấy hết hiệu lực từ ngày 31/12/2022.

Tại Văn bản, Ban chỉ đạo Đề án 06 của Thành phố đã  yêu cầu Ban Chỉ đạo 06 cấp huyện, cấp xã, Tổ công tác 06 các thôn, tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ công dân để đảm bảo tối đa công dân trên địa bàn quản lý chưa có công dân gắn chíp thực hiện thủ tục cấp CCCD gắn chíp kết hợp với thu nhận hồ sơ định danh điện tử.

Tổ công tác 06 các thôn, tổ dân phố phối hợp với lực lượng Công an cơ sở “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”  để xác định tất cả những trường hợp chưa được cấp CCCD gắn chip, qua đó vận động và lập danh sách cụ thể từng trường hợp phục vụ cho việc bố trí lịch cấp CCCD lưu động tại Công an cấp xã.

Đối với những trường hợp chưa được cấp CCCD gắn chíp do có vướng mắc về thông tin nhân thân thì lập danh sách, báo cáo Ban Chỉ đạo 06 cấp xã chỉ đạo các ngành có liên quan hướng dẫn cụ thể để đảm bảo giải quyết vướng mắc thông tin trong thời gian ngắn nhất.

Tại văn bản, giao nhiệm vụ các ngành, cơ quan phối hợp với lực lượng Công an tạo mọi điều kiện thuận lợi để công dân được thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip mà không phải đi lại nhiều lần.

Sở Tư pháp: Phối hợp giải quyết các trường hợp còn thiếu thông tin về nhân thân, ngày, tháng, năm sinh, quê, quán...để công dân có đủ điều kiện cấp thẻ CCCD. Thường xuyên cung cấp danh sách các trường hợp khai sinh, khai tử, thôi quốc tịch, con lai...để cập nhật, điều chỉnh, bổ sung thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các Trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở trên địa bàn rà soát học sinh trong độ tuổi nhưng chưa được cấp CCCD, lập danh sách, phối hợp Công an cấp huyện trên địa bàn để tổ chức thu nhận hồ sơ CCCD cho một số công dân trên.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Cung cấp danh sách các trường hợp công dân được hưởng trợ cấp xã hội để cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Rà soát các trường hợp công dân hoàn cảnh, ốm đau thuộc diện chế độ chính sách không thể đi lại và lập danh sách, phối hợp Công an cấp huyện, cấp xã trên địa bàn để tổ chức thu nhận hồ sơ CCCD tại nơi ở cho một số công dân trên.

Sở Y tế: Thực hiện nghiêm quy trình khám, chữa bệnh tại các bệnh viện sử dụng thẻ CCCD gắn chíp thay thế cho thẻ Bảo hiểm y tế.

Sở Thông tin và truyền thông: Đẩy mạnh tuyên truyền trên tất cả hệ thống truyền thông của Thành phố ( qua phương tiện báo chí, truyền thông, truyền hình, đài phát thanh, mạng xã hội ...) để tuyên truyền đến toàn bộ Nhân dân trên địa bàn Thành ohố, trong đó tập trung vào nội dung đến hết ngày 31/12/2022. Sổ hộ khẩu sẽ hết hiệu lực sử dụng, thẻ CCCD gắn chíp điện tử được tích hợp các thông tin là giấy tờ để công dân thực hiện giao dịch thay thế Sổ hộ khẩu.

Sở Nội vụ: Đôn đốc các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt cán bộ, công chức, viên chức, nguwòi lao động gương mẫu trong việc làm thủ tịc cấp CCCD gắn chíp. ...

Hùng Phi