HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thái Bình thôn Văn hóa không ma túy ở Ba Vì
Ngày đăng 07/08/2022 | 16:10  | Lượt xem: 59

Trong khi nhiều làng quê ở Ba Vì đã bị ma túy xâm nhập, làm nhiều gia đình tan cửa nát nhà, an ninh trật tự mất ổn định thì đến nay, thôn Thái Bình xã Đồng Thái vẫn là thôn không có ma túy ở huyện Ba Vì.

Với việc giữ gìn thôn không ma túy đã góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội ở thôn. Ông Trần Văn Kế, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thái Bình cho biết “Thôn có 161 hộ dân, 870 nhân khẩu, nhân dân trong thôn chủ yếu là sống bằng nông nghiệp, một vài ngành nghề dịch vụ. Lâu nay chúng tôi luôn xác định có ổn định về an ninh trật tự, nhất là xây dựng thôn không ma túy thì thôn xóm mới bình yên, nhà nhà sẽ có cơ hội để phát triển chung về mọi mặt. Chính vì vậy, mọi người trong thôn luôn có ý thức gìn giữ quê hương không tệ nạn xã hội, không ma túy, Cũng trong các cuộc họp của Chi bộ cũng như hội nghị đại biểu nhân dân hang năm,  Chi bộ luôn có nội dung gìn giữ an ninh thôn xóm, để mỗi đảng viên tuyên truyền, triển khai thực hiện, gặp gỡ nắm bắt từng hộ gia đình mình phụ trách để theo dõi chung, từ đó cùng bàn các giải pháp cùng gìn giữ an ninh trật tự”.

 

Để gìn giữ là thôn không ma túy, những năm qua, thôn Thái Bình luôn làm tốt công tác tuyên truyền trong các hội nghị họp thôn, ngày hội Đại đoàn kết, hội nghị đại biểu nhân dân đầu năm. Nội dung tuyên truyền tập trung về tác hại của ma túy, những vụ việc liên quan đến ma túy trong và ngoài xã, được lồng ghép hiệu quả trong họp thôn, để các gia đình nâng cao ý thức tự bảo vệ của mỗi thành viên. Bên cạnh đó, là việc xây dựng gia đình văn hóa, gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đặc biệt nề nếp thôn quê gia đình luôn được gìn giữ cẩn thận, đấu trnh với đối tượng xấu khi thâm nhập vào địa bàn.

Cần nói thêm là nhân dân ở Thái Bình những năm qua, các hộ đã tập trung vào chăn nuôi phát triền đàn bò, đàn lợn, gia cầm, ngành nghề dịch vụ, thợ mộc, thợ xây…. Vì vậy, mức thu nhập bình quân của thôn đến hết năm 2021 là  50 triệu đồng/người/năm. Với phương châm “Vì thôn bình yên thôn Thái Bình”, thôn đã vận đồng các gia đình cùng với việc nỗ lực phát triển kinh tế, thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Theo đó, các gia đình trong thôn đã tự giác giáo dục con cháu, các thành viên chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy ước, hương ước của thôn. Đặc biệt, mỗi gia đình có con em đi làm ăn xa luôn quan tâm theo dõi thông tin để phát hiện sớm các trường hợp có những biểu hiện xấu, lệch lạc, kịp thời có biện pháp uốn nắn, giáo dục, không để các em sa vào tệ nạn xã hội, ma túy. Nhờ đó, những năm qua, tỷ lệ Gia đình văn hóa trong thôn Thái Bình luôn đạt từ 97% đến 98% trở lên. Nhiều gia đình trong thôn như gia đình các ông bà Phùng Trần Hồ, Phùng Trần Tính, Lê Văn Cần, Phùng Trần Diễn… đều là những gia đình đã nỗ lực phát triển kinh tế, giáo dục con cái học hành tiến bộ, giữ vững nề nếp gia phong của gia đình...

 Phòng chống tệ nạn xã hội, trong đó có ma túy là một nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn đối với mỗi gia đình trong thời đại hiện nay. Vì vậy, các chi hội đoàn thể như Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên thôn luôn tuyên truyền, gắn kết các gia đình hội viên để mỗi đoàn viên, hội viên nỗ lực phòng ngừa ma túy ngay chính từ gia đình mình. Song song với đó, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong thôn cũng được phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân ở nhiều lứa tuổi tham gia. Qua phong trào, đã giúp mọi người gần gũi, nắm bắt thông tin. Ngoài việc phát triển thể thao, đảm bảo sức khỏe, phong trào còn giúp các gia đình nắm bắt tình hình chung, trao đổi về các công việc của xã hội, của thôn... từ đó đấu tranh với các tệ nạn xã hội và ma túy. Các dòng họ cũng luôn đẩy mạnh phong trào học tập, yêu thương, đoàn kết con em trong dòng họ để cùng nhau đẩy lùi ma túy.

Với sự lãnh đạo đúng đắn, lại làm tốt tuyên truyền cùng ý thức của mỗi gia đình mà đến nay, ma túy không xâm nhập vào Thái Bình. Đây thực sự là điều mà mỗi cán bộ, nhân dân Thái Bình luôn mong muốn và sẽ phát huy trong những năm tiếp theo. Cùng với các việc khác, việc đấu tranh không ma túy xâm nhập vào địa bàn đã góp phần giữ vững thôn văn hóa cấp huyện hơn 10 năm qua. Đời sống của nhân dân ở Thái Bình ngày ổn định, phát triền bền vững.

Hồng Đạt