HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tăng cường tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng SEA Games 31
Ngày đăng 10/05/2022 | 13:27  | Lượt xem: 84

Các cơ quan Báo, Đài và bản tin Thành phố tuyên truyền đậm nét về SEA Games 31, tích cực giới thiệu, quảng bá hình ảnh Thủ đô và công tác tổ chức SEA Games 31 của Thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có Công văn số 830-CV/BTGTU về việc đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). 

SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam (diễn ra ở Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh, thành) là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á trong năm 2022, có ý nghĩa về văn hóa, chính trị, ngoại giao và kinh tế, là cơ hội để lan toả hình ảnh và những giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam, là dịp để quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình, điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện...

Cùng với việc gấp rút hoàn thành các công trình phục vụ SEA Games 31, Thành phố và các địa phương, đơn vị đã triển khai nhiều nội dung công việc để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, đảm bảo cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 thành công tốt đẹp.

Để đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng SEA Games 31, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/3/2022 về việc thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố hướng tới Đại hội thể thao Đông Nam A lần thứ 31 và Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND Thành phố về tuyên truyền quảng bá hình ảnh Hà Nội - Việt Nam, nhân sự kiện SEA Games 31.

Song song với đó, tổ chức nắm tình hình dư luận xã hội; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cơ sở về ý nghĩa của việc tổ chức thành công SEA Games 31, công tác trang trí, cổ động trực quan trên địa bàn, nhất là những nơi có cơ sở lưu trú của vận động viên, cổ động viên, du khách quốc tế; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, văn minh đô thị; huy động các lực lượng, nhất là đoàn viên thanh niên tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường trên địa bàn...

Tại Công văn, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện trang trí, cổ động trực quan, đảm bảo vệ sinh môi trường, văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố gắn với tiến hành rà soát, thay thế những khẩu hiệu cũ không còn phù hợp, bổ sung, thay thế khẩu hiệu mới. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài và bản tin Thành phố tuyên truyền đậm nét về SEA Games 31, tích cực giới thiệu, quảng bá hình ảnh Thủ đô và công tác tổ chức SEA Games 31 của Thành phố; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các cơ quan Báo, Đài và bản tin Thành phố tổ chức chuyên trang, chuyên mục đăng tải tin, bài viết tuyên truyền sâu rộng các hoạt động trước, trong và sau sự kiện SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn Thành phố. Qua đó, giới thiệu với đồng bào ta ở trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế về những thành tựu kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước; về truyền thống văn hóa, tiềm năng kinh tế, du lịch; mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước trong khu vực và thế giới...; về hình ảnh Hà Nội là một thủ đô có bề dày truyền thống, lịch sử, văn hiến, anh hùng, Thủ đô Hà Nội hiện đại, văn minh, giàu bản sắc, là điểm đến an toàn với du khách và bạn bè quốc tế./.

Trần Hạnh