HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Quận Bắc Từ Liêm: Phổ biến giáo dục pháp luật góp phần xoay chuyển nhận thức cho thanh thiếu niên
Ngày đăng 25/11/2020 | 01:00  | Lượt xem: 159

Nhờ được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật kịp thời đã góp phần lxoay chuyển nhận thức về kiến thức pháp luật đối với nhiều thanh thiếu niên. Trong đó, nhiều thanh niên vi phạm từ sự thay đổi về nhận thức, đã nỗ lực làm giàu chính đáng từ công sức, trí óc của mình được ghi nhận.

Đó là kết quả tích cực từ việc triển khai Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm vừa được UBND quận tổng kết.

Hớn 80% thanh niên vi phạm pháp luật được tuyên truyền chính sách

Theo quận Bắc Từ Liêm, với kết cấu dân số trẻ, nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp đóng trên địa bàn đã góp phần làm gia tăng số lượng thanh thiếu niện trên địa bàn quận. Tính đến thời điểm hiện tại,  quận Bắc Từ Liêm có hơn 20.000 thanh thiếu niên, 7.365 đoàn viên thanh niên với 45 đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở.

Ngay sau khi nhận được Kế hoạch của UBND TP Hà Nội về thực hiện Đề án, quận Bắc Từ Liêm đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn quận. Kế hoạch đã đặt ra mục tiêu nâng cao nhận thức về pháp luật, kỹ năng ứng xử pháp luật trong đời sống thanh thiếu niên, ý thức chấp hành pháp luật, hành động, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong việc giáo dục thanh thiếu niên chấp hành pháp luật; phối hợp tích cực với Đoàn, Hội, Đội trong hoạt động PBGDPL cho thanh thiếu niên.

Theo đó, giai đoạn 2017-2020, trên 20.000 thanh thiếu niên trong các trường học trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã được phổ biến chính sách pháp luật trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, công việc học tập phù hợp với lứa tuổi của các em như Hiến pháp nước cộng hòa XHCN Việt Nam, Luật Giao thông đường bộ, Luật Thanh niên, Luật Chăm sóc và bảo vệ trẻ em, Luật Bảo vệ môi trường, Bộ luật Hình sự, Luật Phòng, chống ma túy…

Ảnh minh họa

100% cán bộ Đoàn cơ sở được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật mới và nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật.

Đáng chú ý, trên 80% thanh niên vi phạm pháp luật trên địa bàn quận đã được tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiểu biết, hạn chế tái vi phạm pháp luật và tạo điều kiện hòa nhập tốt với cộng đồng.

Ngoài ra, các thanh niên tự do, sinh sống tại địa bàn cư trú cũng được tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ, đời sống và công việc từng đối tượng…

Từ năm 2017-2020, tại các chi đoàn cơ sở đã tiến hành thành lập 15 mô hình câu lạc bộ pháp luật nhằm tuyên truyền, PBGDPL cho các thanh thiếu niên chi đoàn cơ sở được tiếp cận các thông tin pháp luật mới. Từ đó tuyên truyền cho các thanh niên, tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường, quận các chủ trương, chính sách pháp luật mới được ban hành.

Quận đoàn Bắc Từ Liêm cũng đã duy trì hoạt động của các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, câu lâu bộ thanh niên công giáo phát triển kinh tế, các tổ, nhóm thanh niên giúp nhau làm kinh tế.

Các mô hình câu lạc bộ, tổ nhóm giúp nhau làm kinh tế đều hoạt động tương đối hiệu quả, là diễn đàn để thanh niên học hỏi kinh nghiệm, trao đổi kiến thức sản xuất kinh doanh và hỗ trợ lẫn nhau về nguồn lực, vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.

Nhân rộng mô hình PBGDPL hiệu quả cho thanh, thiếu niên

Theo Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà, với sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy – HĐND-UBND quận và sự phối hợp tích cực, nhịp nhàng của các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, việc triển khai, tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền PBGDPL cho thanh thiếu niên trên địa bàn quận đã hoàn thành các mục tiêu.

Trong đó, một số mục tiêu hoàn thành vượt mức như trên 80% thanh thiếu niên vi phạm đều được tuyên truyền, giáo dục, động viên kịp thời. Số thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm theo đó đã giảm đáng kể…

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, quận Bắc Từ Liêm sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL. Chú trọng nhân rộng các mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên phù hợp với từng nhóm đối tượng, gắn với các phong trào, hoạt động của tổ chức Đàon thanh niên tại các cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ngành về vị trí, vai trò của công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên; tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, khuyến khích thanh, thiếu niên chủ động tìm hiểu, học tập, nâng cao nhận thức.

Hải Yến