HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Quận Ba Đình: Tuyên truyền góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh
Ngày đăng 27/06/2020 | 08:22  | Lượt xem: 77

"Với sự chủ động, kịp thời trong công tác tham mưu, hướng dẫn, quyết liệt, tích cực trong triển khai, công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân Ba Đình. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP Hà Nội”

 Đây là hiệu quả thiết thực được nêu trong báo cáo sơ kết công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của quận Ba Đình

Theo UBND quận Ba Đình, nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong phòng chống, ngăn chặn đẩy lùi nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, UBND quận đã vào cuộc khẩn trương.

Cụ thể, UBND quận đã yêu cầu các phòng, ngành, đoàn thể quận và UBND 14 phường trên địa bàn chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo có liên quan nhằm ngăn chặn dịch Covid-19. Trong đó chú trọng quán triệt, phổ biến, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành quy định pháp luật liên quan phòng, chống dịch bệnh.

UBND quận cũng đẩy mạnh thông tin pháp luật, biên soạn tài liệu về các quy định trong Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Bộ luật Hình sự, pháp luật xử lý vi phạm hành chính, Luật Bảo vệ môi trường, Luật An toàn thực phẩm; Luật Bảo hiểm y tế… Tập trung vào các quy định pháp luật về cách ly y tế, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác này để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của quận.

Trên cơ sở hướng dẫn của Thành phố, Quận ủy, các đơn vị trên địa bàn quận đã phát huy vai trò chủ động trong tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai các hoạt động PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh một cách nghiêm túc, sáng tạo.

Lực lượng chức năng quận Ba Đình tổ chức tuyên truyền tác hại, cách phòng chống và xử phạt hành vi không tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh TTXVN

Qua sơ kết, nhiều hình thức PBGDPL thiết thực, sáng tạo đã được quận triển khai, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn quận. Cụ thể, các hình thức PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh được các đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả là: Phổ biến pháp luật qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, chạy xe loa, phát tờ rơi. Trong 6 tháng đầu năm, phòng Tư pháp quận đã gửi 14 phường tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm do Sở Tư pháp TP biên soạn để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các phường. Đồng thời, phát hành 15.000 tờ gấp luật “một số quy định pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm và trách nhiệm pháp lý đối với một số hành vi vi phạm” của Hội đồng phối hợp PBGDPL TP tới 14 phường để tuyên truyền đến Nhân dân trên địa bàn quận.

Trong công tác tuyên truyền, UBND quận Ba Đình đặc biệt chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường tuyên truyền qua Cổng thông tin điện tử quận và các đơn vị, qua các ứng dụng của mạng xã hội như Facebook, Zalo.

Nhiều đơn vị đã tích cực tham mưu đổi mới phương thức thực hiện, mang lại hiệu ứng tốt như: Phòng Y tế, phòng Tư pháp quận đã biên soạn và phát hành pano màu khổ lớn tuyên truyền và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống Covid để dán và treo tại các điểm công cộng, tờ gấp với nội dung: “Khuyến cáo người dân các biện pháp phòng, tránh lây nhiễm Covid-19”; “Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và một số văn bản hướng dẫn thi hành”. “Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống truyền nhiễm” để tuyên truyền tới cán bộ công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn. Cổng thông tin điện tử của quận thường xuyên cập nhật văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của TP cũng như tình hình tổ chức thực hiện, thi hành pháp luật của người dân.

Với sự chủ động, kịp thời trong công tác tham mưu, hướng dẫn, quyết liệt, tích cực trong triển khai, công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân Ba Đình. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP Hà Nội.

Hải Yến