HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Nhìn lại 5 năm triển khai, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở huyện Ba Vì
Ngày đăng 21/11/2020 | 08:58  | Lượt xem: 362

Sau 5 năm triển khai, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở huyện Ba Vì đã bước đầu đạt hiệu quả tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các hoạt động ở địa bàn dân cư.

Đặc biệt, người dân tích cực đóng góp xây dựng hạ tầng và nhiệt tình tham gia các hoạt động giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh trật tự.

Những kết quả đáng phấn khởi

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ba Vì Nguyễn Thị Kim Oanh, để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có hiệu quả, Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động hiệp thương phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thống nhất thực hiện. Quá trình triển khai đã lựa chọn các tiêu chí phù hợp với tình hình của mỗi địa phương để tổ chức thực hiện. Đồng thời, tham mưu cho chính quyền ban hành kế hoạch, hướng dẫn, thực hiện cuộc vận động đến các xã, thị trấn, khu dân cư trên địa bàn. Nhờ đó, cuộc vận động đã được triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân. Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vạn Thắng Nguyễn Văn Phượng cho biết, trong 5 năm (từ 2015 - 2020), xã đã làm tốt công tác vận động Nhân dân chung sức hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn5 năm qua, nhân dân ở đây đã đóng góp 2,5 tỷ đồng, 500 ngày công, hiến hơn 2.000 mét vuông đất để làm các công trình trên địa bàn. Nhân dân còn đóng góp hơn 20 tỷ đồng làm các công trình văn hóa, tâm linh ở xã. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ ngày càng đi vào nề nếp, tỷ lệ gia đình văn hóa 5 năm của xã đạt 95%. 5 năm có 300 cháu đỗ vào các trường Đại học. Các cuộc vận động vào các loại quỹ xã đều vượt chỉ tiêu huyện giao, quốc phòng an ninh được ổn định, giữ vững. Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Vật Phụ xã Vật Lại cho biết thêm “Trong 5 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, 5 nội dung cuộc vận động đã đi vào đời sống nhân dân ở Vật Phụ. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ở thôn đạt 40 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn chiếm 1,5%. Trong xây dựng nông thôn mới, được sự quan tâm của Nhà nước, nhân dân đã hiến đất làm đường với diện tích 100m2 đất thổ cư, 300 m2 tường bao, 7 công trình, nhà xưởng. Tiếp tục đẩy mạnh nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội, xây dựng gia đình văn hóa, năm 2020, qua bình xét thôn có hơn 95% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 95% số hộ dân tham gia bảo hiểm Y tế, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường”. 5 năm qua, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận các cấp đã vận động nhân dân hiến hơn 900 nghìn mét vuông đất, đóng góp 220 nghìn ngày công, xã hội hóa hơn 120 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2019, toàn huyện có 19 xã về đích nông thôn mới, năm 2020 huyện dự kiến có khoảng 5 đến 6 xã về đích nông thôn mới

Nâng cao chất lượng cuộc vận động

Bên cạnh việc cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, tiêu chí đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các khu dân cư cũng được các địa phương trên địa bàn huyện làm tốt. Theo đó, các xã đã vận động Nhân dân xây dựng quy ước ở khu dân cư về thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong mỗi gia đình và cộng đồng. Song song với đó là giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư lành mạnh, an toàn.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Các địa phương tổ chức các trò chơi dân gian, các chương trình văn nghệ vào các dịp lễ hội, đón Xuân. Kết quả, tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2019 đạt hơn 87% tăng 17% so với năm 1998, tỷ lệ hỏa táng toàn huyện đã đạt được hơn 50%.

Hoạt động bảo vệ môi trường được tuyên truyền thường xuyên đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường tại gia đình và khu dân cư. Hiện nay, toàn huyện đã có 85% lượng rác thải được thu gom hàng ngày. Các đoạn đường nở hoa ngày một phát triển, nhân rộng.

Đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và chấp hành pháp luật, MTTQ các cấp phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Tổ chức cho 100% các hộ gia đình ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự, thành lập các tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ tự quản về đảm bảo an toàn giao thông…Tuy đã đạt được những kết quả ban đầu nhưng theo Chủ tịch MTTQ huyện Ba Vì Nguyễn Thị Kim Oanh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” vẫn còn những hạn chế nhất định cần khắc phục. Đó là công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của cuộc vận động ở một số địa phương chưa thường xuyên, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, không sát thực tế nên hiệu quả còn hạn chế. Sự phối hợp của Ban Công tác Mặt trận với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chưa chặt chẽ dẫn đến nhiều nơi triển khai thực hiện chưa kịp thời. Bên cạnh đó, nội dung, giải pháp thực hiện cuộc vận động còn chung chung, thiếu theo dõi, kiểm tra, số tổ tự quản ở khu dân cư hoạt động chưa thường xuyên. Công tác giảm nghèo đã được được thực hiện, song tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với thành phố…

Vì vậy, để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có hiệu quả, trong thời gian tới, các ban, ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Ba Vì cần đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng thực hiện. Đặc biệt, cần tiếp tục lưu ý đổi mới nội dung, hình thức cuộc vận động và tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng toàn diện về kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

Hồng Đạt