HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hà Nội Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” đã thu hút gần 800.000 người
Ngày đăng 01/10/2020 | 11:52  | Lượt xem: 392

Tính đến 10h ngày 02/10/2020, trên địa bàn Thành phố đã có tổng số lượt truy cập vào hệ thống website Cuộc thi là 798.082 lượt, trong đó có 655.653 lượt thi, thi thử là 208.581 lượt thi, thi chính thức là 447.072 bài dự thi. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia thi với số lượng người dự thi đông như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Điện lực Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, huyện Đông Anh, quận Bắc Từ Liêm, quận Thanh Xuân, huyện Thường Tín, huyện Chương Mỹ, quận Hoàng Mai…

Thành phố Hà Nội đang tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn thành phố Hà Nội tại website: https://timhieuphapluatbaovemoitruong.hanoi.gov.vn theo Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 04/6/2020. Cuộc thi được tổ chức nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các quy định pháp luật về bảo vệ rừng, biển, hải đảo, đất đai, nước, không khí, tài nguyên, khoáng sản, quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường.... giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn Thành phố nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về môi trường góp phần bảo vệ môi trường Thủ đô xanh, sạch, đẹp.Cuộc thi tổ chức chính thức từ ngày 1/8/2020 sẽ kết thúc vào lúc 17h ngày 10/10/2020.   

Tính đến 10h ngày 02/10/2020, trên địa bàn Thành phố đã có tổng số lượt truy cập vào hệ thống website Cuộc thi là 798.082 lượt, trong đó có 655.653 lượt thi, thi thử là 208.581 lượt thi, thi chính thức là 447.072 bài dự thi. Khối các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố là 27.077 bài dự thi, khối các quận, huyện, thị xã là 419995 bài dự thi. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia thi với số lượng người dự thi đông như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Điện lực Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, huyện Đông Anh, quận Bắc Từ Liêm, quận Thanh Xuân, huyện Thường Tín, huyện Chương Mỹ, quận Hoàng Mai… Tuy nhiên, cũng còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa tích cực tham gia nên số lượng bài dự thi chưa cao.

Để việc triển khai Cuộc thi đạt kết quả tốt theo chỉ đạo của UBND Thành phố “Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã có các hình thức phù hợp để tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, hội viên, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tham gia Cuộc thi. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức Thành phố tham gia dự thi”,  vừa qua, Ban Tổ chức Cuộc thi tiếp tục có đã có Công văn số 2604/CV-BTC đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đôn đốc, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình tích cực tham gia Cuộc thi./.