HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hội Phụ nữ Ba Vì làm tốt việc tuyên truyền văn minh trong việc cưới, việc tang
Ngày đăng 18/10/2020 | 11:34  | Lượt xem: 85

Theo báo cáo của hội Phụ nữ huyện Ba Vì, 4 năm qua, mô hình “Chi hội phụ nữ văn minh” trong việc cưới, việc tang thực hiện Chỉ thị số 11 - CT/TU của Thành ủy Hà Nội tiếp tục được triển khai với các nội dung, tiêu chí, giải pháp cụ thể, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trong việc thực hiện cưới, tang văn minh.

Trong nhiều năm trở lại đây, hội Phụ nữ huyện Ba Vì đã làm tốt công tác tuyên truyền đến các hội viên về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đồng chí Đỗ Thị Thúy Hằng, Chủ tịch hội Phụ nữ Ba Vì cho biết “ Thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy Hà Nội, Nghị quyết 02 của Huyện ủy Ba Vì về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, hội Phụ nữ huyện đã chỉ đạo các Hội Phụ nữ cơ sở chủ động trong công tác tuyên truyền, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm thực hành tiết kiệm trong các công việc này”. Sau khi có Chỉ thị 11 và Nghị quyết 02 của Huyện ủy Ba Vì, hội Phụ nữ huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện, tuyên truyền đến các Chi hội để thực hiện hiệu quả. Coi đây là một trong những chỉ tiêu thi đua hàng năm, góp phần thực hiện các mô hình tiết kiệm. Cũng để thực hiện mô hình này, hội Phụ nữ huyện Ba Vì chỉ đạo hội Phụ nữ các xã gắn thực hiện Chỉ thị 11 và Nghị quyết 02 là mô hình “Chi hội Phụ nữ Văn Minh” trong toàn hội.

Chị Bạch Thị Tố Uyên, Chủ tịch Phụ nữ Ba Trại cho biết “Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn chặt với đời sống phụ nữ, bởi ngoài việc nhà mình ra thì việc này đều liên quan đến tất cả các gia đình trong thôn xóm, vì vậy chúng tôi luôn nỗ lực tuyên truyền trong việc tổ chức hội họp của hội Phụ nư xã cũng như các chi hội. Kết quả đạt được trong 4 năm qua thực sự có ý nghĩa, những hủ tục trong đám tang không còn nữa, có khoảng hơn 80% các gia đình thực hiện hỏa táng cho người quá cố. Đảm bảo tiết kiệm trong đám tang từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng, đây là một số tiền lớn đối với mỗi gia đình nông thôn, đặc biệt là gia đình ở miền núi. Còn đám cưới, nếu như trước đây, nhiều gia đình chị em tổ chức đám cưới con, thường mời tràn lan, sau khi sinh hoạt chi hội cũng như chị em trao đổi thì nhiều người mời mà không có tình cảm, mối quan hệ qua lại, theo trào lưu, vì vậy mà các chị em đã quyết định mời đúng thành phần, tình cảm, quan hệ, vì vậy mà đám cưới đã giảm từ 10 mâm cỗ đến 15 mâm cỗ. Với việc triển khai việc tiết kiệm này với Chi hội phụ nữ văn minh, chúng tôi thấy rất hiệu quả, đến nay 100% các chi hội đã thực hiện”. Chị Lê Thị Sơn, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Thái Bạt 3 cũng cho biết “Chi hội tôi khi được triển khai mô hình “Chi hội Phụ nữ văn minh” gắn với thực hiện việc cưới, tang văn minh, tôi đã triển khai và được chị em trong chi hội ủng hộ va thực hiện. Là phụ nữ sống ở thôn quê chúng tôi biết về những hủ tục liên quan đến việc tang, đám tang ăn uống nhiều hàng trăm mâm, sau đó lại có tục làm 50 ngày, 100 ngày, rồi thay nhà cho người đã chết. Khi hội Phụ nữ các cấp triển khai việc tang văn minh, trong đó khuyến khích hỏa táng, bản thân tôi đã tuyên truyền, lấy dẫn chứng của các gia đình đã thực hiện hỏa táng, đạt hiệu quả như thế nào. Từ đó mà nhiều chị em đã thực hiện tốt, về bàn bạc với gia đình, vì vậy mà hiệu quả rõ rệt, đến nay thì 100% các gia đình phụ nữ trong thôn đều thực hiện hỏa táng. Vì đám cưới 50 mâm, theo Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội, tôi thấy rất hay và đúng, bởi nó đi sâu vào đời sống chị em. Ở nông thôn thu nhập thấp, nếu một tháng, nhất là mùa cưới cuối năm thì rất vất vả, nếu không đi cũng không được, sợ bị chê cười. Nhưng khi có Chỉ thị 11 cũng như Nghị quyết 02 của Huyện ủy Ba Vì, chúng tôi đã tuyên truyền, tọa đàm để chị em cùng thực hiện. Vì vậy mà đám cưới đã giảm rất nhiều, nhiều đám cưới gọn nhỏ, tiết kiệm cho gia đình và không còn là nỗi lo đối với những gia đình chị em phụ nữ nghèo nữa”.

Chị Nguyễn Thị Nhinh, Chủ tịch Phụ nữ Phong Vân thì cho biết thêm “Việc thực hiện mô hình này gắn với việc tang văn minh, cưới tiết kiệm đã được chúng tôi triển khai tốt. Ở các chi hội như Tân Phong 1, Tân Phong 2, Tân Phong 3 các chị em còn sáng tạo là tổ chức việc hỏa táng xong mới về làm đáng tang, vì vậy nó vừa tiết kiệm, lại vừa bảo vệ sức khỏe, môi trường. Bên cạnh đó, việc cưới đã đơn giản các thủ tục ăn hỏi hôm trước, hôm sau cưới. Cưới không rờm rà, cỗ bàn tiết kiệm theo khả năng của gia đình mình”. Theo báo cáo của hội Phụ nữ huyện Ba Vì, 4 năm qua, mô hình “Chi hội phụ nữ văn minh” trong việc cưới, việc tang thực hiện Chỉ thị số 11 - CT/TU của Thành ủy Hà Nội tiếp tục được triển khai với các nội dung, tiêu chí, giải pháp cụ thể, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trong việc thực hiện cưới, tang văn minh. Tính đến nay, toàn huyện có 218 chi hội phụ nữ văn minh, trong 4 năm qua, đã tuyên truyền 2.518 đám cưới, 2.299 đám tang thực hiện văn minh của gia đình cán bộ, hội viên (trong đó có 876 đám hỏa táng).

Việc triển khai nhân rộng các mô hình, cách làm hay sáng tạo trong thực hiện cưới, tang văn minh đã góp phần hình thành thói quen tiết kiệm và lối sống, nếp sống sinh hoạt văn minh trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, hỗ trợ, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình và môi trường sống của cộng đồng.

Hồng Đạt (Đài Truyền Thanh huyện Ba Vì-Hà Nội)