HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hội nông dân Thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì tốt mô hình câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”
Ngày đăng 23/11/2020 | 22:24  | Lượt xem: 172

Thông qua công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân từ Thành phố đến các huyện, thị xã, luôn sâu sát cơ sở, lắng nghê tâm tư, nguyện vọng của nông dân, kịp thời tham gia giải quyết, vướng mắc, búc xúc tại cơ sở, tạo niềm tin của dân đối với cán bộ và tổ chức Hội.

Hội Nông dân Thành phố Hà Nội vừa có Báo cáo số 227-BC/HNDTP ngày 13/11/2020 về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021. Theo đó, trong năm 2020 các cấp Hội nông dân thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tới cán bộ, hội viên nông dân và đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật từ thành phố đến cơ sở, giúp hội viên nông dân nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân, hạn chế khiếu kiện vượt cấp ngày từ cơ sở. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã trở thành nội dung quan trọng trong hoạt động Hội. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật được lựa chọn phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương. Hinh thức tuyên truyền đa dạng, kết hợp giữa phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên nông dân.

Thông qua công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân từ Thành phố đến các huyện, thị xã, luôn sâu sát cơ sở, lắng nghê tâm tư, nguyện vọng của nông dân, kịp thời tham gia giải quyết, vướng mắc, búc xúc tại cơ sở, tạo niềm tin của dân đối với cán bộ và tổ chức Hội. Công tác phối hợp giữa các cấp Hội Nông dân với các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, thiết thực.

Kết quả trong năm 2020 các cấp Hội đã tổ chức 1.256 buổi cho trên 173.800 lượt hội viên hội nông dân, tổ chức 399  cuộc trợ giúp pháp lý với hơn 2.160 lượt người tham dự. Các cấp Hội tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực phối hợp tham gia  công tác hòa giải ở cơ sở với 1.575 tổ hòa giải ở cơ sở với 7.434 thành viên, tham gia hòa giải 789 vụ, trong đó hòa giải thành 508 vụ; phối hợp với các ngành chức năng tiếp dân, đối thoại giải quyết đơn thư với 332 vụ trong đó giải quyết thành 285 vụ.

Năm 2020, Hội Nông dân Thành phố trực tiếp chỉ đạo và tổ chức xây dựng 01 mô hình “Hội nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở’ , ra mắt 02 câu lạc bộ nông dân với pháp luật, chỉ đạo Hội Nông dân các huyện và cơ sở duy trì sinh hoạt 204 CLB “Nông dân với pháp luật”. Trong năm 2020, các huyện, thị xã đã thành lập mới 20 CLB “Nông dân với pháp luật” nâng tổng số CLB “Nông dân với pháp luật” lên 224 CLB với 7.938 thành viên.

Hoạt động của các CLB “Nông dân với pháp luật” tại cơ sở tiếp tục được đổi mới sát với yêu cầu thực tế tại mỗi địa phương, các thành viên CLB được học tập, trao đổi kiến thức pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ người dân, vận động Hội viên Nông dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

Trong phòng, chống dịch COVID-19, Hội đã chỉ đạo xây dựng kịch bản ứng phó với các cấp độ của dịch trong hệ thống Hội, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội xây dựng các chi Hội, tổ Hội Nông dân “An toàn sức khỏe, không có người mắc bệnh COVID-19” và tổ chức ký cam kết thực hiện tốt cuộc vận động “Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp an toàn” tại 406 cở sở Hội thuộc 18 huyện, thị Hội...

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2020, các cấp Hội nông dân Thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng các chương trình, hoạt động ngày pháp luật Việt Nam do các cấp Hội tổ chức từ đó nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật của cán bộ, hội viên nông dân, tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND Thành phố đồng thời phát triển kinh tế - xã hội lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bà Phạm Thị Hoa –Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố cho biết năm 2021, Hội Nông dân tập trung tuyên truyền pháp luật về bầu cử, đât đai, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng...Hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thiết thực, hiệu quả sát với thực tế và nhu cầu của cán bộ, hội viên nông dân ở địa phương. Tăng cường tuyên truyền của hệ thống loa truyền thanh cơ sở, nâng cao chất lượng sinh họa của các Chi, Tổ hội nông dân cơ sở, tiếp tục duy trì tốt mô hình CLB “Nông dân với pháp luật”....

Thu Hường