HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hà Nội, tổ chức cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền cổ động trực quan về Quy tắc ứng xử nơi công cộng
Ngày đăng 05/08/2022 | 13:20  | Lượt xem: 94

Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về thái độ, hành vi ứng xử của các tầng lớp Nhân dân trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng, góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

 Sở Văn hóa và Thể thao vừa có Kế hoạch số 437/KH-SVHTT ngày 03/4/2022 về tổ chức cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền cổ động trực quan về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên đia bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Theo đó, thông qua Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về thái độ, hành vi ứng xử của các tầng lớp Nhân dân trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng, góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Cuộc thi cũng nhằm tìm kiếm những tác phẩm có ý tưởng hay, sáng tạo, giàu ý nghĩa, có nội dung sâu sắc, có tính cổ động cao, làm phong phú và đa dạng cho công tác tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Đối tượng dự thi là các họa sĩ chuyên và không chuyên, là công dân Việt Nam và người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài từ đủ 18 tuổi trở lên; các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức (gọi chung là tác giả) có nhu cầu, năng lực sáng tác và thiết kế. Mỗi tác giả có thể gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia Cuộc thi.

Các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh cuộc sống, con người, văn hóa, phong cảnh... liên quan những nội dung của Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Đồng thời, nêu bật các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đất nước, của Thủ đô - Hà Nội nghìn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình và ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Có 02 thể loại tác phẩm dự thi được thể hiện, gồm tranh vẽ được sáng tác bằng phương pháp truyền thống và tranh vẽ được sử dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ...

Ban Tổ chức Cuộc thi tiếp nhận các tác phẩm tham gia dự thi từ ngày 01/9/2022 đến ngày 30/10/2022. Đối với các tác phẩm của các tác giả ở xa thời gian đươc căn cứ theo dấu bưu điện. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi tại phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao (số 47 Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trong thời gian từ ngày 01/11/2022 - 15/12/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức chấm điểm, sau đó sẽ tổng kết và trao giải.

Ban Tổ chức Cuộc thi dự kiến sẽ trao các Giải thưởng cho tập thể và cá nhân, gồm: Giải Nhất, Giải Nhì; Giải Ba và Giải Khuyến khích. Căn cứ vào tình hình thực tế và chất lượng các tác phẩm tham dự Cuộc thi, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh cơ cấu giải thưởng. Các tác phẩm đạt giải được trao giấy chứng nhận và kèm tiền thưởng theo quy định. 

Sau khi kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ tiến hành thiết kế, in ấn cuốn sách giới thiệu về các tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi để chuyển các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, trưng bày triển lãm nhằm giới thiệu các tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi.

Để tuyên truyền về Cuộc thi, Sở Văn hóa và Thể thao để nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện báo chí, phát thanh và truyền hình như tăng cường các tin, bài; xây dựng phóng sự phát thanh, truyền hình... Đồng thời, tuyên truyền thông qua cổng Thông tin điện tử Thành phố; cổng Thông tin điện tử các quận, huyện, thị xã. Tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin cơ sở (tuyên truyền trực quan, Đài truyền thanh cơ sở, bảng tin, bảng niêm yết...).

Tại Kế hoạch, Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình phối hợp với Trung tâm thông tin triển lãm thực hiện tuyên truyền về Cuộc thi trên cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao và các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan trước, trong và sau Cuộc thi.

Các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tích cực hưởng ứng, khuyến khích các tập thể, cá nhân có tác phẩm tham dự Cuộc thi; thực hiện tuyên truyên về Cuộc thi trên Đài Phát thanh và các kênh thông tin, tuyên truyền của địa phương./.

Trần Hạnh