HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 29/07/2020 | 05:30  | Lượt xem: 132

Sáng 28-7, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý; đánh giá công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2020 và phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn TP Hà Nội.

Sáng 28-7, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý; đánh giá công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2020 và phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn TP Hà Nội.

Đồng chí Lê Hồng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” chủ trì Hội nghị.

Công tác tuyên truyền góp sức tích cực, hiệu quả trong chống dịch Covid

Báo cáo tại Hội nghị, Phó giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Tống Thị Thanh Nam cho biết, 6 tháng đầu năm trước sự bùng phát và diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, Thành ủy, UBND thành phố và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tập trung chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt.

Hội đồng PBGDPL TP đã tích cực, chủ động hướng dẫn tham mưu chỉ đạo công tác phòng, chống dịch rất sớm ngay khi giai đoạn đầu cho Thành phố. Trực tiếp chỉ đạo, sát sao nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật trong đợt cao điểm phòng, chống dịch và sau đợt cao điểm phòng, chống dịch.

Theo đó, các hình thức PBGDPL tiếp tục được đa dạng hóa, sáng tạo, có nhiều thức PBGDPL mới áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn. Nội dung tuyên truyền phong phú, phù hợp với đối tượng, từng thời điểm, từng giai đoạn.

Qua tuyên truyền, không chỉ cung cấp các thông tin PBGDPL mà còn cả vận động cán bộ, nhân dân chấp hành pháp luật nhằm mục đích nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật. Gắn giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thông, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại, bồi dưỡng, rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật gắn với cuộc vận động „Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục được đẩy mạnh đặc biệt trong thời điểm cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 như sử dụng chạy chữ trên truyền hình, ứng dụng qua thiết bị thông minh (Hà Noi smarcity), xây dựng nhiều ứng dụng mới để tuyên truyển theo phương thức hiện đại như Hà Nội Media Box, mạng xã hội Lotus, chuyển tải dưới inforghapic, video điện tử, mạng xã hội, fanpage, màn hình Led, qua thiết bị điện tử tại nhà chung cư, khu đô thị, tin nhắn điện tử, thư điện tử.

PGĐ Sở Tư pháp Hà Nội Tống Thị Thanh Nam báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm

Với sự góp sức tích cực của công tác PBGDPL, ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn TP trong thời gian cao điểm thực hiện phòng, chống dịch đã chuyển biến tích cực. Theo đó, đã thực hiện nghiêm tuân thủ chấp hành pháp luật như đeo khẩu trang tại nơi công cộng, không vứt khẩu trang bừa bãi tại vỉa hè, đường phố.

Các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch như trốn cách ly, khai báo y tế gian dối, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về tình hình dịch bệnh được kiềm chế.... Đại đa số người dân tự giác thực hiện giãn cách xã hội, giảm tiếp xúc xã hội nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thủ đô thực hiện tốt kỷ cương hành chính, các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, thể hiện vai trò nêu gương trong công tác phòng, chống dịch...

Tham luận tại Hội nghị, ý kiến đại diện các ban, ngành, quận huyện cũng khẳng định vai trò quan trọng của công tác PBGDPL trong phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, nội dung phong phú, phù hợp từng đối tượng, từng thời điểm, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Hà Nội trong 6 tháng đầu năm đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa ổn định phát triển kinh tế.

Theo đánh giá của Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, một trong những điểm nhấn của công tác tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật  được Mặt trận các cấp triển khai khá hiệu quả trong 6 tháng đầu năm 2020 đó là tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

MTTQ Việt Nam các cấp đã tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức và nhân dân Thủ đô trong thực hiện chỉ đạo Trung ương và Thành phố về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch đã được UBND TP biểu dương, khen thưởng

Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh COVID-19, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch. Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân để chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Phát huy hơn nữa trách nhiệm tham mưu của Hội đồng

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân đã làm tốt công tác PBGDPL trong thời gian qua góp phần cùng với thành phố và cả nước đẩy lùi được dịch bệnh.

Theo Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn, trên thế giới, dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng vẫn có khả năng nguy cơ bao lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài đặc biệt đã xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Các quận, huyện, thị xã, các ngành, lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện chiến lược phòng, chống dịch như đã đề ra, giữ vững thành quả quan trọng về phòng, chống dịch đã đạt được trong thời gian quan; tiếp tục đề cao cảnh giác, không để phạm sai lầm, khuyết điểm, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; tuyệt đối không để xảy ra làn sóng thứ hai lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian từ nay đến cuối năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân đã làm tốt công tác PBGDPL trong thời gian qua góp phần cùng với thành phố và cả nước đẩy lùi được dịch bệnh.

Tiếp tục phát huy trách nhiệm hơn nữa của Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố các cấp trong tư vấn, tham mưu về công tác PBGDPL; Định hướng nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp theo từng giai đoạn, những vấn đề dư luận quan tâm.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, Khai thác có hiệu quả các ứng dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế.        

Nhân dịp này, UBND TP Hà Nội đã khen thưởng 36 tập thể, 38 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch Covid-19.

Hải Yến