HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hà Nội, hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”
Ngày đăng 02/10/2020 | 22:09  | Lượt xem: 191

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác PCCC&CNCH bằng phương tiện lưu động kết hợp với tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh công cộng, tham gia phổ biến quy định pháp luật về PCCC nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân trên địa bàn Thành phố.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4778/UBND-NC ngày 01/10/2020 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”.

Ngày 04/10 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”; cũng để tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và đông đảo quần chúng Nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH); góp phần hạn chế số vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế bền vững.

Tại Công văn, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào tình hình thực tiễn của diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương và Thành phố về công tác PCCC&CNCH. Huy động các đơn vị chức năng, đoàn thể ở địa phương phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng phương tiện lưu động kết hợp với tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh công cộng, tham gia phổ biến quy định pháp luật về PCCC nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân trên địa bàn Thành phố; tổ chức rà soát, xử lý, khắc phục các tồn tại về PCCC&CNCH như lấn chiếm, cản trở đường giao thông phục vụ chữa cháy; có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở; thực hiện tốt phương châm “Bốn tại chỗ”.

UBND Thành phố đề nghị thủ trưởng các đơn vị chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện công tác PCCC, tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC trong phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, thiếu sót về PCCC; duy trì các điều kiện an toàn PCCC theo quy định của pháp luật; tiến hành xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các phương án chữa cháy tại cơ sở sát thực tế; tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế để hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04/10 như: Treo, gắn panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng tại các trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị; khu dân cư tập trung đông người; nơi công cộng và các tuyến đường, phố chính trên địa bàn. Thành phố cũng đưa ra một số khẩu hiệu tuyên truyền như:

- Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10/2020.

- Tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04/10/2020.

- Toàn dân tích cực thực hiện tốt Luật phòng cháy và chữa cháy.

- Thực hiện tốt Luật phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân.

- Chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.

- Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là thiết thực góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

- Mỗi người dân cần tích chủ động học tập, tìm hiểu để nắm vững pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy.

- Tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy là góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

- Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại chỗ là thiết thực bảo vệ tính mạng, tải sản của chính minh.

- Quản lý, sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất dễ chảy để loại trừ nguy cơ cháy, nổ.

- Không để xảy ra cháy, nổ là hanh phúc của mọi nhà.

- Cháy, nổ có thể xảy ra bất cử lúc nào, bất cứ nơi đâu nếu chúng ta lơ là, chủ quan.

- Hãy dành 30 giây để quan sát lối và đường thoát nạn nơi bạn đến.

- Khi phát hiện có cháy, nổ hoặc cần cứu nạn, cứu hộ hãy gọi số máy 114.

Thành phố cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Công an Thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình của Thành phố chủ động tăng thời lượng đưa tin về các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04/10; đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCCC&CNCH; xây dựng và đăng phát các clip cổ động, cảnh báo, hướng dẫn an toàn PCCC&CNCH; tuyên truyền về gương “Người tốt, việc tốt” trong phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH và phê phán, cảnh báo đến cộng đồng các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng pháp luật về PCCC&CNCH.

Cùng với đó, Công an Thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04/10/2020 bằng các hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời tham mưu UBND Thành phố tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Thành phố, huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn Thành phố tham gia hiệp đồng, giải quyết tình huống cháy, nổ lớn. Tăng cường kiểm tra về an toàn PCCC; đôn đốc các đơn vị, cơ sở khắc phục những tồn tại, thiếu sót về PCCC, kiên quyết xử lý các vi phạm về PCCC theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác thựờng trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH, bảo đảm lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ cháy, nổ, sự cố xảy ra trên địa bàn./.