HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chủ tịch UBND Thành phố sẽ đối thoại với công nhân Thủ đô
Ngày đăng 26/03/2023 | 17:24  | Lượt xem: 219

Mới đây, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố với công nhân, lao động (CNLĐ) Thủ đô năm 2023, dự kiến tổ chức vào ngày 12/5 tại Công ty TNHH Yamaha Việt Nam (Khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn).

Đây là dịp để lãnh đạo Thành phố nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị về cơ chế chính sách nhằm phát huy vai trò của đội ngũ CNLĐ trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh góp phần tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung đối thoại tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với CNLĐ; tiếp thu, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của đội ngũ CNLĐ với lãnh đạo Thành phố; đánh giá khái quát tình hình đời sống, việc làm, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt các Khu công nghiệp và chế xuất, những đề xuất, kiến nghị của các cấp Công đoàn, đoàn viên, người lao động với lãnh đạo Thành phố....

Lãnh đạo Thành phố sẽ tiếp nhận, chỉ đạo các sở, ban, ngành giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của tổ chức Công đoàn, CNLĐ về việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của CNLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp theo tinh thần của Chị thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI).

Hội nghị gặp gỡ, đối thoại khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, các cấp, các ngành đối với đội ngũ CNLĐ trên địa bàn Thành phố; đồng thời góp phần phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh, tạo sự đồng thuận, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với tổ chức Công đoàn và công nhân, người lao động.

Để chuẩn bị cho Hội nghị, Liên đoàn Lao động thành phố đang tổng hợp những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của CNLĐ và cán bộ Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.  

 

Ngọc Ánh