HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

01 năm thực hiện Thông tư 21/2013/TT-BTP tại Hoàng Mai
Ngày đăng 23/04/2015 | 00:00  | Lượt xem: 154

Theo Báo cáo số 28/BC-UBND ngày 03/4/2015 của UBND quận Hoàng Mai đánh giá 01 năm thực hiện Thông tư số 21/2013/TT-BTP quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật,

Theo Báo cáo số 28/BC-UBND ngày 03/4/2015 của UBND quận Hoàng Mai đánh giá 01 năm thực hiện Thông tư số 21/2013/TT-BTP quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, UBND quận đã củng cố, kiện toàn 22 Báo cáo viên pháp luật là lãnh đạo Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, Trưởng, phó các phòng, ban, ngành đoàn thể thuộc Quận có trình độ Đại học Luật trở lên. Tại 14 phường, đã công nhận 382 tuyên truyền viên pháp luật trong đó 24 người có trình độ Đại học Luật, 260 người trình độ khác và 98 người chưa qua đào tạo.

UBND quận thường xuyên tổ chức hội nghị, lớp tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyên viên pháp luật. Hàng năm UBND quận cấp kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật 300 triệu đồng cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận để tổ chức các hình thức tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ này.

Ông Đàm Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND quận cho biết, các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường tạo điều kiện cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở có tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình tham gia công tác. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật rất đa dạng như thông qua Hội nghị, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt câu lạc bộ, Họp dân phố, Khu dân cư và các vụ việc hòa giải....góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đại đa số dân cư. Qua hơn 01 năm triển khai Thông tư số 21/2013/TT-BTP, chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật ở các cấp từng bước được nâng cao. Tuy nhiên do vị trí và nơi công tác của Báo cáo viên pháp luật thường xuyên biến động nên việc miễn nhiễm Báo cáo viên khó đúng thời gian quy định. 

Hương Giang.