HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm tập trung vào các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử phạt
Ngày đăng 31/07/2020 | 12:10  | Lượt xem: 454

Kết hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với tuyên truyền kỹ năng, biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID—19.

Sở Tư pháp Hà Nội đã có Tờ trình số 2079/TTr-STP ngày 29/7/2020 gửi  Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội để chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan báo đài Thành phố về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó,  trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên địa bàn Thành phố, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố, Hội đồng phối hợp PBGDPL các quận, huyện thị xã tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:

-Tập trung tuyên truyền kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chú trọng tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thông tin chính xác, kịp thời diễn biến tình hình, tính chất nguy hiểm, nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các hành vi, nhóm hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử phạt 13 hành vi, nhóm hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống COVID-19 bằng các hình thức phù hợp trên báo, đài, hệ thống truyền thanh cơ sở, chạy chữ trên truyền hình, trên hệ thống Hanoi Smart City, infographic như Người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 300.000đ, người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 5.000.000 đồng, nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tiền tối đa đến 7.000.000 đồng, Người nào trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 có thể bị xử phạt hành chính tối đa đến 10.000.000 đồng hoặc bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự trong trường hợp gây truyền dịch bệnh cho người khác, Người nào  khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh Covid-19 cho người khác bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự...

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong đó tập trung vào các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử phạt như che giấu, không khai báo y tế hoặc khai báo gian dối y tế, thông tin sai sự thật, từ chối hoặc trốn tránh biện pháp hoặc không thực hiện biện pháp cách ly theo quy định, không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh…

- Đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm được đăng tải tại trên Trang thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật của Thành phố tại địa chỉ https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/tai-lieu-phat-thanh.

Kết hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với tuyên truyền kỹ năng, biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID—19. Thực hiện nghiêm quy định các biện pháp phòng, chống dịch như rửa tay sát khuẩn thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công cộng, khi tham gia giao thông…

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn Thành phố phải triển khai bằng các hình thức phù hợp đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch.

Hùng  Phi