HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX sẽ được tổ chức vào Quý IV/2015
Ngày đăng 13/07/2015 | 00:00  | Lượt xem: 105

Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố vừa có công văn yêu cầu các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, các đoàn thể Khối, công đoàn viên chức Thành phố chỉ đạo triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên về Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố vừa có công văn yêu cầu các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, các đoàn thể Khối, công đoàn viên chức Thành phố chỉ đạo triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên về Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX..

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề như mục đích, vai trò của thi đua yêu nước, về các kỳ đại hội thi đua yêu nước toàn quốc. Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc” Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần IX sẽ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020. Biểu dương kết quả của các phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc ở các ngành, các cấp, các lĩnh vực trong 5 năm qua. Đồng thời phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Đại hội sẽ được tổ chức vào Quý IV năm 2015. Trước và sau Đại hội sẽ diễn ra một số hoạt động chính, như triển lã ảnh về Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua yêu nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội; giao lưu các điển hình tiên tiến ..

Thu Lan