Nghiên cứu, trao đổi về xử lý vi phạm hành chính và bồi thường nhà nước

Một số bất cập khi áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trong xử phạt vi phạm hành chính

Ngày đăng 11/05/2020 | 08:44  | Lượt xem: 4094
Xử phạt vi phạm hành chính là một trong những biện pháp hữu hiệu của nhà nước nhằm răn đe người vi phạm, đảm bảo kỷ cương, pháp luật và quản lý xã hội. Một trong những nguyên tắc quan trọng của xử...

Xử lý đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành có sai sót

Ngày đăng 03/05/2020 | 02:44  | Lượt xem: 10113
Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đúng quy định pháp luật là một trong những yêu cầu quan trọng của việc thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính. Quyết định xử lý vi phạm hành chính đúng có...

Một số yêu cầu khi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Ngày đăng 02/05/2020 | 07:22  | Lượt xem: 3747
Phải đảm bảo nguyên tắc pháp chế, quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải áp dụng văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực tại thời điểm phát hiện hành vi vi phạm (trừ trường hợp pháp luật quy...

Kỹ năng lập biên bản vi phạm hành chính

Ngày đăng 26/04/2020 | 10:05  | Lượt xem: 6971
Biên bản vi phạm hành chính (VPHC) là một thành phần không thể thiếu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính (trừ những trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản).

Những lưu ý về xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

Ngày đăng 26/04/2020 | 11:30  | Lượt xem: 11297
Xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính là một trong những công việc quan trọng mà người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc vi phạm hành chính phải thực hiện trước khi tiến hành các thủ...

Quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính từ thực tiễn thi hành trên địa bàn Hà Nội

Ngày đăng 24/04/2020 | 10:15  | Lượt xem: 2648
Cần rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật xử lý vi phạm hành chính để đảm bảo thống nhất, đồng bộ, khả thi phù hợp với thực tiễn thi hành.  

Xác định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính những vấn đề cần lưu ý

Ngày đăng 19/04/2020 | 03:14  | Lượt xem: 9207
Lập biên bản vi phạm hành chính (VPHC) là một bước trong quy trình thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính. Một biên bản được coi là hợp pháp phải đảm bảo đúng thẩm quyền, nội dung, hình thức,...

Một số yêu cầu khi xác định hành vi vi phạm hành chính

Ngày đăng 17/04/2020 | 09:11  | Lượt xem: 2661
Việc xác định có hay không có hành vi vi phạm, tính chất, mức độ của hành vi vi phạm là căn cứ để xử lý các vi phạm hành chính, giúp cho việc thực hiện các trình tự thủ tục xử lý được chính xác,...

Trách nhiệm quản lý nhà nước về bồi thường ở địa phương và vai trò của Sở Tư pháp

Ngày đăng 14/04/2020 | 08:57  | Lượt xem: 959
Trong các nội dung mới trên có quản lý nhà nước về bồi thường được sửa đổi một cách căn bản: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường cả ba lĩnh vực: quản lý hành chính, tố tụng...

Vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính.

Ngày đăng 14/04/2020 | 05:21  | Lượt xem: 4300
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính được quy định tại Điều 63 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012

Một số sai sót thường gặp trong việc lập biên bản vi phạm hành chính

Ngày đăng 14/04/2020 | 12:25  | Lượt xem: 6088
Trong việc thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, biên bản vi phạm hành chính có một vai trò quan trọng là căn cứ chứng minh hành vi vi phạm, ra quyết định xử phạt… Nếu biên bản đúng và đầy đủ...

Một số bất cập trong quy định tạm giữ tang vật vi phạm hành chính

Ngày đăng 13/04/2020 | 06:44  | Lượt xem: 7239
Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là một trong những biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử lý vi phạm hành chính quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2013 (Khoản 3 Điều 119; Điều...

Một số điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính trong sử dụng dịch vụ mạng xã hội

Ngày đăng 11/04/2020 | 12:02  | Lượt xem: 1754
Mức phạt đối với một số hành vi vi phạm được tăng lên nhằm bảo đảm tính phòng ngừa, răn đe của pháp luật.

Những khó khăn, vướng mắc trong triển khai Nghị định số 139/2017/NĐ-CP

Ngày đăng 09/04/2020 | 12:37  | Lượt xem: 3867
Đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính theo hướng tiếp tục cho phép sử dụng biện pháp cắt điện, cắt nước là biện pháp để dừng thi công đối với các công trình vi phạm trật tự xây...

Một số giải pháp hạn chế phát sinh yêu cầu bồi thường nhà nước trong quản lý hành chính

Ngày đăng 09/04/2020 | 08:44  | Lượt xem: 1021
Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính là trách nhiệm pháp lý mà theo đó khi người thi hành công vụ trong khi thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động chấp hành và điều...

Giao quyền trong xử phạt vi phạm hành chính từ thực tiễn thi hành

Ngày đăng 04/04/2020 | 12:00  | Lượt xem: 5598
Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính khái niệm xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ...

Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính và những khó khăn từ thực tiễn thi hành

Ngày đăng 29/03/2020 | 10:53  | Lượt xem: 3658
Trong quá trình thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính yêu cầu đảm bảo 5 đúng là: đúng đối tượng, đúng hành vi, đúng thẩm quyền xử phạt, đúng quy trình và đúng mức phạt

Quy định mới về kiểm tra xử lý vi phạm hành chính

Ngày đăng 25/03/2020 | 11:14  | Lượt xem: 620
Các quy định về xử lý kỷ luật trong đã cụ thể hóa các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC, có sự kết nối giữa quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Xử lý vi phạm hành...

Tiêu chí đánh giá công tác bồi thường nhà nước năm 2019 và những điểm mới

Ngày đăng 22/03/2020 | 04:39  | Lượt xem: 571
Để có cơ sở đánh giá chính xác, khoa học công tác bồi thường nhà nước theo quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017, ngày 11/12/2019, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 3062/QĐ-BTP...