lĩnh vực khác

Tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy dưới 18 tuổi 
Ngày đăng 20/05/2022 | 09:38  | Lượt xem: 53

Anh M có con trai 17 tuổi, hiện đang chấp hành cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện với thời gian 12 tháng. Vừa qua, cháu bị viêm ruột cấp tính, bác sĩ chỉ định cần phải điều trị ở bệnh viện tuyến huyện trở lên để đáp ứng điều kiện phẫu thuật mổ.

Anh M nghe nói có quy định của pháp luật về việc tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để chữa bệnh, anh băn khoăn và đề nghị cho biết con trai anh có được tạm đình chỉ chấp hành quyết định cai nghiện để chữa bệnh không? 

Trả lời:

- Khoản 12, khoản 13 Điều 2 Luật phòng chống ma túy năm 2021 quy định:  Người nghiện ma túy là người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này; Cai nghiện ma túy là quá trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội, giúp người nghiện ma túy dừng sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, phục hồi thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để chấm dứt việc sử dụng trái phép các chất này”.

- Khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 33 Luật Phòng, chống ma túy 2021 quy định như sau:

“1. Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện;

b) Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;

c) Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện

3. Thời hạn cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là từ đủ 06 tháng đến 12 tháng.

4. Việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Tòa án nhân dân cấp huyện quyết định và không phải là biện pháp xử lý hành chính”.

- Khoản 1 Điều 31 Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, quy định việc tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, như sau:

 “Người đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (sau đây gọi là người đang chấp hành) được tạm đình chỉ chấp hành quyết định trong trường hợp sau đây:

a) Bị ốm nặng phải điều trị nội trú hơn 10 ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên;

b) Bị ốm nặng mà cơ sở cai nghiện bắt buộc không đủ điều kiện điều trị và phải điều trị ngoại trú hơn 10 ngày theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên”.

- Khoản 3 Điều 3 Nghị định 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc quy định Người bị ốm nặng là người đang ở trong tình trạng bị bệnh nặng đến mức không còn khả năng lao động và sinh hoạt bình thường hoặc đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và phải điều trị trong một thời gian nhất định theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên mới có thể bình phục trở lại”.

Như vậy, con trai của anh M mới 17 tuổi nghiện ma túy, do vi phạm một trong số các điểm tại khoản 1 Điều 33 Luật phòng, chống ma túy nên cháu phải thực hiện biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện. Đối chiếu với quy định của pháp luật thì con trai của anh M được tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để chữa trị bệnh khi bị ốm nặng phải điều trị nội trú hơn 10 ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên; Bị ốm nặng mà cơ sở cai nghiện bắt buộc không đủ điều kiện điều trị và phải điều trị ngoại trú hơn 10 ngày theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên.

Như Quỳnh