lĩnh vực khác

Điều kiện để được học nâng hạng giấy phép lái từ hạng B2 lên C?
Ngày đăng 10/10/2016 | 00:00  | Lượt xem: 111

Tôi làm việc cho một doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hiện có Bằng lái xe hạng B2, nay tôi muốn học để nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng C. Xin hỏi, để được học nâng hạng giấy phép lái xe lên C, tôi phải đáp ứng các điều kiện nào, hồ sơ phải nộp để học gồm những giấy tờ gì?  

Tôi làm việc cho một doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hiện có Bằng lái xe hạng B2, nay tôi muốn học để nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng C. Xin hỏi, để được học nâng hạng giấy phép lái xe lên C, tôi phải đáp ứng các điều kiện nào, hồ sơ phải nộp để học gồm những giấy tờ gì?

Trả lời

Tại khoản 3, khoản 4, Điều 8 của Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về Điều kiện đối với người học lái xe, như sau:

“3. Người học để nâng hạng giấy phép lái xe phải có đủ thời gian lái xe hoặc hành nghề và số km lái xe an toàn như sau:

a) Hạng B1 (số tự động) lên B1: thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên;

b) Hạng B1 lên B2: thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên;

c) Hạng C, D, E lên FC: thời gian hành nghề 01 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên;

d) Hạng B2 lên C, C lên D, D lên E; các hạng B2, D, E lên hạng F tương ứng: thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên;

đ) Hạng B2 lên D, C lên E: thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn trở lên.

4. Người học để nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên”.

Đối chiếu với quy định trên, để được học nâng nâng hạng giấy phép lái xe từ B2 lên C, bạn phải có thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn trở lên.

Để đăng ký nhập học, bạn cần chuẩn bị Hồ sơ, gồm các giấy tờ sau  (quy định tại khoản 2, Điều 10 Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT):

- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

- Bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư này và phải chịu trách nhiệm về nội dung khai trước pháp luật;

- Bản sao giấy phép lái xe (xuất trình bản chính khi dự sát hạch và nhận giấy phép lái xe).

Người học lái xe khi đến nộp hồ sơ được cơ sở đào tạo chụp ảnh trực tiếp lưu giữ trong cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe.

Nguyễn Tiệp