LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM

Phải tổ chức thương lượng tập thể định kỳ giữa người lao động và người sử dụng lao động

Ngày đăng 26/11/2019 | 12:00  | Lượt xem: 377
  Vì điều kiện làm việc của Công ty nơi chúng tôi làm việc có nhiều thay đổi so với trước. Thoả ước lao động tập thể mới đã được dự thảo. Nghe nói cần có thảo luận, đàm phán với Ban Giám đốc về các...

Tiền lương làm căn cứ bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Ngày đăng 25/11/2019 | 10:53  | Lượt xem: 295
Khi một trong hai bên, Công ty hay người lao động được xác định vi phạm thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sẽ phải bồi thường cho bên còn lại. Em không biết, tiền lương để...

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc

Ngày đăng 25/11/2019 | 10:51  | Lượt xem: 218
Vì chủ trương di dời nhà máy sản xuất ra khỏi trung tâm thành phố Hà Nội, Công ty tôi sẽ chuyển đến địa chỉ mới tại tỉnh khác Chính vì vậy, nếu tiếp tục làm việc tại Công ty sẽ không phù hợp với...

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc

Ngày đăng 25/11/2019 | 12:00  | Lượt xem: 159
Vì chủ trương di dời nhà máy sản xuất ra khỏi trung tâm thành phố Hà Nội, Công ty tôi sẽ chuyển đến địa chỉ mới tại tỉnh khác. Chính vì vậy, nếu tiếp tục làm việc tại Công ty sẽ không phù hợp với...

Tiền lương làm căn cứ bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Ngày đăng 25/11/2019 | 12:00  | Lượt xem: 1940
Khi một trong hai bên, Công ty hay người lao động được xác định vi phạm thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sẽ phải bồi thường cho bên còn lại.  

Phải tổ chức thương lượng tập thể định kỳ giữa người lao động và người sử dụng lao động

Ngày đăng 22/11/2019 | 12:00  | Lượt xem: 211
Vì điều kiện làm việc của Công ty nơi chúng tôi làm việc có nhiều thay đổi so với trước. Thoả ước lao động tập thể mới đã được dự thảo. Nghe nói cần có thảo luận, đàm phán với Ban Giám đốc về các...

Xử lý hành vi vi phạm điều cấm của pháp luật về cư trú

Ngày đăng 20/11/2019 | 10:04  | Lượt xem: 467
Cháu gọi tôi là dì ở quê lên Hà Nội làm việc. Để tạo thuận lợi tốt nhất cho cháu, đặt biệt là chuẩn bị cho con của cháu xin học trường công, tôi đã đồng ý ký giấy tờ do cháu chuẩn bị sẵn để cháu...

Xử lý hành vi vi phạm điều cấm của pháp luật về cư trú

Ngày đăng 20/11/2019 | 12:00  | Lượt xem: 163
Cháu gọi tôi là dì ở quê lên Hà Nội làm việc. Để tạo thuận lợi tốt nhất cho cháu, đặt biệt là chuẩn bị cho con của cháu xin học trường công, tôi đã đồng ý ký giấy tờ do cháu chuẩn bị sẵn để cháu...

Chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận và việc hoàn trả chi phí đào tạo

Ngày đăng 08/11/2019 | 04:28  | Lượt xem: 192
Trong quá trình làm việc tại Công ty, em được cử đi học ở nước ngoài 6 tháng. Nay em tìm được công việc mới phù hợp hơn nên đã làm đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty. Đề nghị các anh...

Chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận và việc hoàn trả chi phí đào tạo

Ngày đăng 08/11/2019 | 12:00  | Lượt xem: 188
Trong quá trình làm việc tại Công ty, em được cử đi học ở nước ngoài 6 tháng. Nay em tìm được công việc mới phù hợp hơn nên đã làm đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty. Đề nghị các anh...

Ủy quyền nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ngày đăng 28/10/2019 | 10:12  | Lượt xem: 311
Anh trai tôi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, vì phải xuất cảnh sớm hơn dự kiến để đi lao động ở Hàn Quốc, nên không biết anh của tôi có thể làm ủy...

Cơ sở xác định “không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp”

Ngày đăng 28/10/2019 | 10:09  | Lượt xem: 217
Xin hỏi các anh chị: - Mức trợ cấp thất nghiệp mà tôi được hưởng là bao nhiêu? - Nửa năm nữa tôi mới quay về Việt Nam. Nghe nói, số tiền tôi được hưởng bắt buộc phải nhận trong thời gian 3 tháng...

Cơ sở xác định “không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp”

Ngày đăng 28/10/2019 | 12:00  | Lượt xem: 210
Trong thời gian đi làm cho Công ty, tôi có tham gia bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, nộp đúng hạn. Vì lý do cá nhân, con gái tôi định cư ở nước ngoài sinh con nên tôi đã nghỉ việc để sang đó chăm cháu...

Ủy quyền nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ngày đăng 28/10/2019 | 12:00  | Lượt xem: 169
Anh trai tôi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, vì phải xuất cảnh sớm hơn dự kiến để đi lao động ở Hàn Quốc, nên không biết anh của tôi có thể làm ủy...

Trợ cấp thôi việc là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Ngày đăng 23/10/2019 | 05:56  | Lượt xem: 211
Em được Công ty cũ thanh toán tiền lương họ còn nợ và tiền trợ cấp thôi việc, nhưng bị trừ thuế thu nhập cá nhân cho cả hai khoản này. Em biết, tiền lương thuộc khoản thu nhập chịu thuế, nhưng trợ...

Trợ cấp thôi việc là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Ngày đăng 23/10/2019 | 12:00  | Lượt xem: 146
Em được Công ty cũ thanh toán tiền lương họ còn nợ và tiền trợ cấp thôi việc, nhưng bị trừ thuế thu nhập cá nhân cho cả hai khoản này. Em biết, tiền lương thuộc khoản thu nhập chịu thuế, nhưng trợ...

Nội dung Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của người lao động

Ngày đăng 22/10/2019 | 06:29  | Lượt xem: 351
Xin hỏi các anh chị, biên bản làm việc nêu trên có được coi là văn bản giải quyết khiếu nại hay không? Cũng vì cho rằng em là người cầm đầu xúi giục mọi người khiếu nại, dẫn đến gây ảnh hưởng đến...

Nội dung Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của người lao động

Ngày đăng 22/10/2019 | 06:29  | Lượt xem: 263
Xin hỏi các anh chị, biên bản làm việc nêu trên có được coi là văn bản giải quyết khiếu nại hay không? Cũng vì cho rằng em là người cầm đầu xúi giục mọi người khiếu nại, dẫn đến gây ảnh hưởng đến...

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về lao động

Ngày đăng 22/10/2019 | 06:23  | Lượt xem: 178
Em nhận được thông báo từ Công ty về việc do có sự nhầm lẫn, trước đó họ đã chấm dứt hợp đồng lao động với em chưa đúng, đồng thời đề nghị em quay trở lại làm việc. Chỉ có điều, em vừa xin được...

Nội dung Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của người lao động

Ngày đăng 22/10/2019 | 12:00  | Lượt xem: 136
Em thay mặt cho anh chị em trong phân xưởng gửi khiếu nại về việc Công ty không đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thì được hướng dẫn quay về đề nghị...