LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM

Tiền lương làm việc trong thời gian được nghỉ ngày “đèn đỏ” của lao động nữ
Ngày đăng 15/02/2022 | 10:28  | Lượt xem: 406

Em được biết, lao động nữ được nghỉ 30 phút mỗi ngày trong thời gian “đèn đỏ” hàng tháng. Nếu không nghỉ, họ có được tính tiền làm thêm giờ hay không?

Trả lời

Theo khoản 4 Điều 137 Bộ luật Lao động năm 2019, “Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút, trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động”.

Để bảo vệ thai sản, pháp luật lao động đã quy định người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý; lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai và có thông báo cho người sử dụng lao động biết thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi; người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật và quy định lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ với thời gian như trên.

Thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương, theo khoản 4 Điều 58 của Luật này, bao gồm “Thời giờ nghỉ đối với lao động nữ khi mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trong thời gian hành kinh theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 137 của Bộ luật Lao động”.

Tóm lại, lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ này vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Hướng dẫn về nghỉ trong thời gian hành kinh của lao động nữ, khoản 3 Điều 80 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định:

“a) Lao động nữ trong thời gian hành kinh có quyền được nghỉ mỗi ngày 30 phút tính vào thời giờ làm việc và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Số ngày có thời gian nghỉ trong thời gian hành kinh do hai bên thỏa thuận phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ nhưng tối thiểu là 03 ngày làm việc trong một tháng; thời điểm nghỉ cụ thể của từng tháng do người lao động thông báo với người sử dụng lao động;

b) Trường hợp lao động nữ có yêu cầu nghỉ linh hoạt hơn so với quy định tại điểm a khoản này thì hai bên thỏa thuận để được bố trí nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ;

c) Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định tại điểm a khoản này, người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ và thời gian làm việc này không tính vào thời giờ làm thêm của người lao động”.

Căn cứ quy định nêu trên, lao động nữ không nghỉ, mà làm việc trọn những ngày trong thời gian hành kinh thì ngoài việc được hưởng nguyên lương những ngày đó, còn được nhận thêm tiền lương theo công việc họ đã làm trong thời gian được nghỉ với 02 điều kiện:

Thứ nhất, người lao động nữ chủ động không nghỉ;

Thứ hai, người sử dụng lao động đồng ý để người lao động nữ làm.

Điều đó đồng nghĩa, nếu người lao động nữ làm trọn những ngày trong thời gian hành kinh thì cần phải có sự đồng ý của người sử dụng lao động thì mới được trả thêm tiền lương ngoài tiền lương theo hợp đồng lao động.

Lưu ý, thời gian làm việc này không tính vào thời giờ làm thêm của người lao động, nên nếu làm việc, không được tính là tiền lương làm thêm giờ.

Thu Hường