LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM

Thời gian và tiền lương thử việc
Ngày đăng 28/07/2022 | 18:20  | Lượt xem: 536

Tôi vượt qua kỳ sát hạch và được ký hợp đồng thử việc với một doanh nghiệp logistics. Trong đó ghi rõ thời gian thử việc 2 tháng, vị trí thử việc tại Phòng thủ tục hải quan.

Hết thời gian thử việc, tôi nhận được thông báo do Tổng giám đốc người nước ngoài chưa sang Việt Nam, đồng thời cần thời gian đánh giá thêm năng lực của tôi nên đề nghị tôi thử việc thêm 1 tháng.

Sau 3 tháng thử việc, tôi nhận được thông báo do chính Tổng giám đốc ký, với kết quả tôi không đáp ứng yêu cầu công việc. Nếu vẫn có nhu cầu, tôi phải ký lại hợp đồng thử việc mới.

Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về kéo dài thời thời gian thử việc? quyền và lợi ích của tôi trong thời gian này được tính như thế nào?

Trả lời

Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về thử việc như sau:

“1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời gian thử việc và nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật này.

3. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng”.

Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động; Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động; Công việc và địa điểm làm việc; Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động và thời gian thử việc.

Theo Điều 25 của Bộ luật này, “thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

1. Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

2. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

3. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

4. Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác”.

Thời gian thử việc do các bên thỏa thuận, tùy theo tính chất, mức độ công việc, chức danh nghề nghiệp và yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ. Mặc dù do hai bên thỏa thuận, nhưng “chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện” được nêu trên. Nếu trong hợp đồng thử việc đã ghi rõ thời gian thử việc, hết thời hạn này, theo khoản 1 Điều 27 của Bộ luật này, “người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc”.

Pháp luật hiện nay không có quy định về việc kéo dài thời hạn thử việc. Về nguyên tắc, khi kết thức thời gian thử việc 02 tháng theo hợp đồng đã ký, doanh nghiệp logistics nơi bạn làm việc phải thông báo kết quả cho bạn (đạt hoặc không đạt yêu cầu).

Cũng cần lưu ý, theo khoản 2 Điều này, “trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường”.

Về tiền lương thử việc, Điều 26 của Bộ luật này quy định: “Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó”.

Bạn cần kiểm tra lại hợp đồng về nội dung mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Nếu hợp đồng thử việc ghi rõ số tiền lương trong thời gian thử việc, bạn sẽ được nhận toàn bộ số tiền này. Nếu đó là hợp đồng lao động, mức lương khi bạn kết thúc thử việc có kết quả đạt yêu cầu (không phải là lương thử việc), thì tối thiểu bạn nhận được tiền lương bằng 85% của mức này.   

Thu Hường