LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM

Nghiêm cấm phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động
Ngày đăng 09/02/2022 | 17:44  | Lượt xem: 411

Tôi là nhân viên bảo vệ của một doanh nghiệp nhỏ, nên khác với nhưng nơi tôi làm trước đây, không thấy có Nội quy lao động được niêm yết ở đâu. Có thể vì vậy, chủ doanh nghiệp thường xuyên áp dụng việc phạt tiền hoặc cắt một phần tiền lương nếu người lao động vi phạm kỷ luật lao động.

Không biết, phạt tiền, cắt lương có được hiểu là bị xử lý kỷ luật lao động hay không?

Trả lời

Các hình thức xử lý kỷ luật lao động được quy định tại Điều 124 Bộ luật Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, bao gồm:

“1. Khiển trách.

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.

3. Cách chức.

4. Sa thải”.

Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định.

Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản, nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan.

Một trong những nội dung chủ yếu của nội quy lao động, theo điểm g khoản 2 Điều 69 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ là “Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động: quy định cụ thể hành vi vi phạm kỷ luật lao động; hình thức xử lý kỷ luật lao động tương ứng với hành vi vi phạm”.

Trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Sau khi ban hành, Nội quy lao động phải được gửi đến từng tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và thông báo đến toàn bộ người lao động, đồng thời niêm yết nội dung chính ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Căn cứ quy định nêu trên, có thể khẳng định phạt tiền, cắt lương không phải là hình thức xử lý kỷ luật lao động. Thậm chí, pháp luật hiện nay còn nghiêm cấm người sử dụng lao động thực hiện hành vi này.

Cụ thể, các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động được quy định tại Điều 127 Bộ luật Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 như sau:

“1. Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động.

2. Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

3. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định”.

Theo điểm b khoản 3 Điều 19 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ, hành vi “dùng hình thức phạt tiền hoặc cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động” bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Thêm nữa, điểm d khoản 4 của Điều này quy định biện pháp khắc phục hậu quả “buộc người sử dụng lao động trả lại khoản tiền đã thu hoặc trả đủ tiền lương cho người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

Cho nên, nếu đúng như thông tin của bạn, doanh nghiệp nơi bạn làm việc bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng vì đã phạt tiền hoặc cắt một phần tiền lương thay việc xử lý kỷ luật lao động. Đồng thời, họ buộc phải trả lại khoản tiền đã thu hoặc trả đủ tiền lương cho người lao động. 

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên mà không ban hành nội quy lao động bằng văn bản, theo điểm a khoản 2 của Điều này, hành vi “không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên” bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Thu Hường