LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM

Có được thanh toán tiền làm thêm giời khi làm việc trong dịp Quốc khánh năm 2022
Ngày đăng 07/09/2022 | 08:46  | Lượt xem: 324

Dịp Quốc khánh vừa rồi em thấy có nơi cho nghỉ 3 ngày, nhưng cũng có nơi cho nghỉ 4 ngày liên tục.

Công ty em thông báo rõ và thực tế người lao động chỉ được nghỉ ngày mùng 1, mùng 2 và Chủ nhật, thứ Bảy chúng em đi làm bình thường.

Không biết, đi làm vào thứ Bảy như vậy chúng em có được thanh toán tiền làm thêm giờ hay không?

Trả lời

Theo khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

“a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch)”.

Như vậy, người lao động được nghỉ Quốc khánh 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau).

Ngày 11/01/2022, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 245/VPCP-KGVX về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tại mục 1 công văn này nêu rõ: “Đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản trên về việc nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 31 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 04 tháng 02 năm 2022 và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 02 tháng 9 năm 2022”.

Có nghĩa là, Quốc khánh năm 2022 người lao động được nghỉ ngày 02 tháng 9 dương lịch và ngày liền kề trước đó là ngày 01 tháng 9 dương lịch.

Tiếp sau ngày 02/9/2022 là thứ Bảy và Chủ nhật. Việc được nghỉ Quốc khánh, cộng với ngày nghỉ cuối tuần thành 3 hay 4 ngày liên tục căn cứ vào thời giờ làm việc bình thường trong 01 tuần, thời giờ nghỉ ngơi (cụ thể là nghỉ hằng tuần) được quy định tại nội quy lao động.

Điều 105 của Bộ luật này quy định thời giờ làm việc bình thường như sau:

“1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan”.

Nghỉ hằng tuần được quy định tại Điều 111 của Bộ luật này. Đó là:

“1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp”.

Tóm lại, Công ty quy định thời giờ làm việc mỗi tuần là 40 giờ hoặc 48 giờ, nghỉ hằng tuần là 24 giờ hoặc 48 giờ liên tục trùng với ngày thứ Bảy và Chủ nhật kế tiếp ngày 02 tháng 9 dương lịch năm nay, người lao động được nghỉ tương ứng tổng cộng là 03 ngày hoặc 04 ngày liên tục.

Trường hợp yêu cầu người lao động làm việc vào ngày nghỉ hằng tuần, người sử dụng lao động có nghĩa vụ thanh toán tiền làm thêm giờ cho người lao động.

Thời gian làm thêm giờ, theo khoản 1 Điều 107 của Bộ luật này, “là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động”.

Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm như thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật; thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Ngoài các trường hợp nêu trên, người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi có sự đồng ý của họ. Theo khoản 1 Điều 59 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP  ngày 14/12/2020 của Chính phủ, các nội dung phải có sự đồng ý của người lao động tham gia làm thêm bao gồm:

“a) Thời gian làm thêm;

b) Địa điểm làm thêm;

c) Công việc làm thêm”.

Bạn cần đối chiếu với nội quy lao động của Công ty để xác định chính xác số ngày nghỉ liên tục dịp Quốc khánh vừa rồi, thời gian đi làm trong những ngày này có phải là làm thêm giờ hay không.

Hùng Phi