LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM

Cấy chỉ tránh thai không được hưởng chế độ thai sản
Ngày đăng 05/03/2022 | 08:36  | Lượt xem: 244

Em vừa kết hôn, hai vợ chồng chưa có kế hoạch sinh con nên dự định làm thủ thuật tránh thai. Theo tư vấn của bác sỹ, cơ địa của em không phù hợp đặt vòng, mà nên cấy chỉ. Không biết, em có được nghỉ việc để thực hiện biện pháp tránh thai nói trên hay không?

Trả lời

Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: “Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này”.

Theo đó, người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; cán bộ, công chức, viên chức; công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Khoản 1 Điều 31 của Luật này quy định người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

“a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con”.

Thêm nữa, theo khoản 1 Điều 37 của Luật này, khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

“a) 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;

b) 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản”.

Căn cứ các quy định nêu trên, lao động nữ thuộc đối tượng áp dụng chế độ thai sản và được hưởng chế độ thai sản khi đặt vòng tránh thai hay thực hiện biện pháp triệt sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Điều đó đồng nghĩa, trường hợp bạn cấy chỉ tránh thai sẽ không được hưởng chế độ này.

Bạn có thể lựa chọn nghỉ phép (nghỉ hằng năm) hoặc nghỉ không hưởng lương để có thời gian thực hiện cấy chỉ tránh thai theo chỉ định của bác sỹ.

Cụ thể, Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về nghỉ hằng năm (nghỉ phép) như sau:

“1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

7. Chính phủ quy định chi tiết điều này”.

Ngoài ra, cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của bạn theo quy định nêu trên của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

Nếu không đủ điều kiện để được nghỉ phép hoặc đã nghỉ hết số ngày nghỉ phép, bạn có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Hùng Phi