HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Người không có hộ khẩu thường trú muốn nhận nuôi con nuôi thì phải nộp hồ sơ ở đâu?
Ngày đăng 22/06/2022 | 13:32  | Lượt xem: 62

Trước đây vợ chồng tôi có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Bình nhưng đã bị cắt khẩu vì chúng tôi chuyển đi sinh sống ở nơi khác nhiều năm mà không khai báo tạm vắng.

Gần 2 năm nay, vợ chồng tôi đã đăng ký tạm trú tại một huyện thuộc thành phố Hà Nội. Nay, vợ chồng tôi muốn nhận cháu ruột (con của em trai tôi) 2 tuổi đang được vợ chồng tôi nuôi dưỡng làm con nuôi. Xin hỏi, vợ chồng tôi phải nộp hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi ở đâu?

Trả lời:

Thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi được quy định tại Khoản 1, Điều 9 của Luật Nuôi con nuôi và Khoản 1, Điều 2 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ), cụ thể như sau:

“Điều 9. Thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi

1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi hoặc của người nhận con nuôi đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước.

“Điều 2. Thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi

Thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Luật Nuôi con nuôi và quy định cụ thể sau đây:

1. Đối với việc nuôi con nuôi trong nước, trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận con nuôi hoặc của người được nhận làm con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.”

Điều 11 của Luật Cư trú năm 2020 quy định nơi cư trú của công dân như sau:

“1. Nơi cư trú của công dân bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú.

2. Trường hợp không xác định được nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi cư trú của công dân là nơi ở hiện tại được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật này.”

Tại Khoản 8, 9, Điều 2 của Luật Cư trú năm 2020 quy định: “8. Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú.

9. Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định ngoài nơi thường trú và đã được đăng ký tạm trú.”

Tại Điều 12 của Luật này quy định nơi cư trú của người chưa thành niên:

“1. Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống; trường hợp không xác định được nơi thường xuyên chung sống thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi do cha, mẹ thỏa thuận; trường hợp cha, mẹ không thỏa thuận được thì nơi cư trú của người chưa thành niên do Tòa án quyết định.

2. Người chưa thành niên có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha, mẹ nếu được cha, mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.”

Như vậy, căn cứ các quy định trên thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (nơi thường trú, nơi tạm trú) của người nhận con nuôi hoặc của người được nhận làm con nuôi là cơ quan có thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi. Theo đó, vợ chồng anh/chị có thể lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi tại UBND cấp xã nơi anh/chị đang tạm trú.

Khánh Chi