HÒA GIẢI CƠ SỞ

Vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở và phương pháp hòa giải
Ngày đăng 22/12/2014 | 00:00  | Lượt xem: 263

Kinh nghiệm cho thấy, ở những địa phương làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở thì tình hình an ninh, trật tự được giữ vững, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

 

Kinh nghiệm cho thấy, ở những địa phương làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở thì tình hình an ninh, trật tự được giữ vững, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân. Ngược lại, ở những nơi còn coi nhẹ công tác hòa giải, tình hình mâu thuẫn, tranh chấp có chiều hướng tăng, dẫn đến mất trật tự, trị an xã hội.
Thông thường, những mâu thuẫn, va chạm trong cuộc sống, lúc đầu đơn giản, nhưng do không được quan tâm giải quyết kịp thời cho nên đã nhanh chóng trở thành phức tạp, thậm chí là nguyên nhân xuất hiện những “điểm nóng” về khiếu kiện. Vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở quan trọng như vậy, song cơ chế, chính sách đối với những cán bộ làm công tác hòa giải còn nhiều bất cập. Đội ngũ cán bộ làm công tác hòa giải thường kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau, cho nên không có nhiều thời gian dành cho việc tiếp cận đối tượng để hòa giải. Cán bộ làm công tác hòa giải thường xuyên phải làm việc vào ngày nghỉ hoặc buổi tối để giảng giải, phân tích, vận động người dân chấp hành pháp luật.
 
Có những cán bộ hòa giải ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, hằng ngày phải di chuyển trên những đoạn đường khó khăn, cách trở. Vất vả là vậy, song chế độ đãi ngộ đối với những cán bộ làm công tác này ở cơ sở thường rất thấp. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hòa giải cũng chưa được quan tâm. Trong quá trình “hành nghề”, phần lớn, những cán bộ làm công tác hòa giải tự vận dụng kiến thức và kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ, chứ chưa có các lớp tập huấn, bồi dưỡng một cách bài bản, chuyên nghiệp. Thiết nghĩ, khi xã hội phát triển thì các mối quan hệ, làm ăn càng trở nên đa dạng, phức tạp, dễ dẫn đến những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống thì Nhà nước nên cải tiến chế độ đãi ngộ một cách thỏa đáng đối với người làm công tác hòa giải. Cơ quan chuyên ngành quan tâm công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ hòa giải ở cơ sở, bảo đảm có đủ năng lực, phẩm chất và lòng say mê nghề nghiệp.
 
Một trong những phương pháp để hai bên đi đến thỏa thuận trong trường hợp họ không chấp nhận thì tổ viên tổ hòa giải phải nhờ đến sự trợ giúp của người đại diện chính quyền như công an hay đại diện của tổ chức xã hội để tạo nên một tâm lý nhất định đối với một hoặc các bên tranh chấp, để họ đồng ý chấp nhận việc hòa giải.
 
Đương nhiên sự tác động tâm lý này không được mang tính ép buộc mà chỉ là sự hỗ trợ cho hòa giải viên thực hiện thành công việc hòa giải. - Hòa giải phải khách quan, công minh, có lý, có tình, giữ bí mật thông tin đời tư của các bên tranh chấp, tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng. Thông thường khi mâu thuẫn xảy ra, mỗi bên tranh chấp đều đưa ra lý lẽ để tự bảo vệ mình cho mình là đúng, không nhìn nhận được cái sai của mình đã gây ra cho người khác.
 
Do đó người hòa giải phải thực sự khách quan, vô tư, công minh, đề cao lẽ phải, tìm cách thuyết phục để mỗi bên hiểu rõ sai trái, không xuề xòa “dĩ hòa vi quý” cho xong việc. Hơn nữa sự công minh, khách quan, vô tư của người hòa giải sẽ là yếu tố để hai bên đặt lòng tin và cùng nhau giải quyết vụ việc./.
Lê Anh Xuân - PTK Nhà nước - Pháp luật