HÒA GIẢI CƠ SỞ

Cần xem xét lại quy định bầu tổ viên và tổ trưởng tổ hòa giải ở cơ sở
Ngày đăng 17/02/2017 | 00:00  | Lượt xem: 189

Huyện Gia lâm cũng là đơn vị tích cực thực hiện việc chi kinh phí hỗ trợ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở: 21/22 xã, thị trấn đã thực hiện chi kinh phí hỗ trợ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở trong 3 năm 2014-2016 với hơn 660 triệu đồng.

Sáng ngày 17/2/2016, UBND huyện Gia lâm tổ chức hội nghị tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Gia Lâm. Tham dự hội nghị có ông Lý Duy Thanh – Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo Mặt Trận tổ quốc huyện, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh huyện, Lãnh đạo Phòng Tư pháp, Nội vụ, Tài nguyên và môi trường huyện,  lãnh đạo 22 xã, thị trấn và một số hòa giải viên tiêu biểu của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Đình Quang- Trưởng phòng Tư pháp huyện Gia lâm cho biết, công tác hòa giải ở cơ sở luôn được UBND huyện quan tâm, sát sao chỉ đạo triển khai thực hiện. UBND huyện luôn phối hợp chặt chẽ với Mặt Trận tổ quốc huyện để triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở thể hiện. Trong năm 2015,  UBND huyện  phối hợp  Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện ban hành Chương trình phối hợp thực hiện một số quy định  của pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn giai đoạn 2016-2020; ban hành Kế hoạch liên tịch về chỉ đạo, hướng dẫn rà soát đánh giá về tổ chức, hoạt động và kiện toàn tổ hòa giải. Năm 2016, huyện Gia Lâm đã kiện toàn 189 tổ hòa giải với 1236 hoài giải viên tăng 4 tổ hòa giải và 61 hòa giải viên so với năm 2015, tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho 100% đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, tỷ lệ hòa giải thành đạt cao (84,7%). Huyện Gia lâm cũng là đơn vị tích cực thực hiện việc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở tại 21/22 xã, thị trấn. Tổng số kinh phí hỗ trợ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở trong 3 năm 2014-2016 trên 660 triệu đồng. Tuy nhiên việc chi kinh phí cho công tác hòa giải theo Quyết định 92/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND thành phố của các xã, thị trấn còn chậm, phần lớn mới thực hiện chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải hàng tháng chưa thực hiện chi thù lao cho hòa giải viên.

Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện cũng cho biết sau khi có Luật hòa giải ở cơ sở công tác hòa giải đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ông cho rằng, để tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên thì ngoài việc tổ chức tập huấn cần tăng cường hội thảo, tọa đàm nhằm trao đổi kinh nghiệm hay trong công tác hòa giải ở cơ sở. Tuy nhiên trong công tác kiện toàn, bầu tổ viên tổ hòa giải và bầu Tổ trưởng tổ hòa giải pháp luật cần quy định mềm dẻo hơn cho phù hợp với thực tế, đó là việc cần xem xét lại quy định bầu tổ viên tổ hòa giải và bầu tổ trưởng tổ hòa giải là không phù hợp, có thể nói, đây là một thủ tục hành chính.

Bà Nguyễn Thị Quyên – Phó Chủ tịch UBND xã Yên Viên cũng đồng nhất với quan điểm trên vì thực tế tổ trưởng tổ hòa giải phải gắn trách nhiệm. Vì vậy, thực tế  Tổ trưởng tổ hòa giải thường là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. 

Hương Giang