HÒA GIẢI CƠ SỞ

Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên huyện nghèo tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An
Ngày đăng 03/10/2014 | 00:00  | Lượt xem: 367

Thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức

 

 
Lớp bồi dưỡng tại huyện Quan Hóa có 128 hòa giải viên của các xã Phú Nghiêm, Xuân Phú, Hối Xuân, Thanh Xuân, Phú Sơn, Phú Lệ, Phú Thanh, Thành Sơn, Trung Thành, Trung Sơn, Nam Xuân, Nam Tiến, Nam Động, Thiên Phủ, Hiền Chung và xã Hiền Kiệt; lớp bồi dưỡng tại huyện Như Xuân có 128 hòa giải viên của 16 xã trong huyện, gồm: Yên Lễ, Thượng Ninh, Tân Bình, Hóa Quỳ, Xuân Quỳ, Xuân Hòa, Bãi Trành, Xuân Bình, Cát Tân, Cát Vân, Thanh Hòa, Thanh Phong, Thanh Lâm, Thanh Quân, Thanh Sơn và xã Thanh Xuân; lớp bồi dưỡng tại huyện Tương Dương có 120 hòa giải viên của các xã Tam Quang, Tam Đình, Tam Thái, Tam Hợp, Thạch Giám, Xá Lượng, Lưu Kiền, Lượng Minh, Yên Na, Yên Tĩnh, Yên Hòa, Yên Thắng, Nga My, Xiêng My, Hữu Khuông, Nhôn Mai, Mai Sơn và thị trấn Hòa Bình.

 

 

 

 

Trong thời gian 02 ngày diễn ra của mỗi lớp bồi dưỡng, các hòa giải viên đã được nghe báo cáo viên báo cáo 01 chuyên đề giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật đất đai năm 2013; 01 chuyên đề pháp luật gắn với yêu cầu cụ thể của từng địa phương (chuyên đề pháp luật về hôn nhân và gia đình tại huyện Quan Hóa, huyện Như Xuân, chuyên đề pháp luật về bình đẳng giới tại huyện Tương Dương); 01 chuyên đề giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật hòa giải ở cơ sở và kỹ năng hòa giải ở cơ sở.
Thông qua lớp bồi dưỡng, các hòa giải viên đã được bổ sung thêm kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở. Với thời lượng 01 buổi thảo luận tại lớp, các hòa giải viên đã có cơ hội  giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải ở cơ sở; trao đổi, thảo luận và được giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.