HÒA GIẢI CƠ SỞ

Dòng họ Nguyễn Danh xây dựng tốt mô hình an ninh tự quản trong dòng họ, xây dựng dòng họ không ma túy
Ngày đăng 01/05/2022 | 00:31  | Lượt xem: 50

Nhiều năm qua, dòng họ Nguyễn Danh ở xã Sơn Đà (Ba Vì) luôn là một dòng họ xây dựng tốt mô hình an ninh tự quản trong dòng họ, mỗi gia đình trong dòng họ đã luôn nỗ lực phòng ngừa tệ nạn xã hội vào gia đình mình.

Ông Nguyễn Danh Giáp, Trưởng dòng họ Nguyễn Danh cho biết “Dòng họ Nguyễn Danh hiện có 150 khẩu được chia làm 5 Chi, 8 nhánh, xác định phòng chống ma túy trong mỗi gia đình luôn rất quan trọng, bởi gia đình là tế bào của xã hội, gia đình yên ấm thì xã hội mới yên ấm. Gia đình không ma túy thì gia đình mới phát triển bền vững. Bởi vậy mà các thành viên trong dòng họ luôn có ý thức bảo vệ gia đình mình trước cơn bão ma túy càn quyét ở nông thôn, thành thị. Chúng tôi luôn đẩy mạnh việc tuyên truyền phòng chống ma túy với xây dựng gia đình văn hóa trong mỗi gia đình dòng họ”.

 

 

Khi xã Sơn Đà triển khai mô hình an ninh tự quản trong dòng họ, dòng họ đã ký cam kết thực hiện, dòng họ chủ động thành lập nhóm Zalo của dòng họ để tuyên truyền về các vấn đề an ninh trật tự, đời sống trong dòng họ. Dòng họ luôn chủ động trong công tác tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Dòng họ đã xây dựng được quy ước của Dòng họ nhằm đề ra quy định trong việc thực hiện các quy định của dòng họ, giáo dục con cháu hướng về cội nguồn, đoàn kết , giúp đỡ nhau trong dòng họ. Nhân ngày Giỗ tổ ngoài việc chung là tổ chức các ghi lễ, con cháu tề tựu về là dịp đại diện dòng họ tuyên truyền về tác hại của ma túy, tệ nạn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội từ gia đình, xây dựng gia đình học tập, gia đình hòa thuận, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Từ đó mà mỗi thành viên hiểu được giá trị gìn giữ nét đẹp của gia đình. Cùng với đó, đến nay dòng họ Nguyễn Danh đã xây dựng được quỹ riêng để động viên con em khi học hành tiến bộ, đến nay nguồn quỹ của dòng họ là hơn 30 triệu đồng để hàng năm khen thưởng cho các cháu có thành tích cao trong học tập, thăm hỏi các gia đình khi ốm đau, hiếu hỷ...Trong dòng họ có những mâu thuẫn trong các gia đình thì dòng họ đã phân công các ông Trưởng chi đến gặp gỡ, trao đổi, thuyết phục, giải quyết mâu thuẫn ổn thỏa.

Ông Nguyễn Danh Hảo, một gia đình trong dòng họ cho biết “Chúng tôi khi được triển khai xây dựng dòng họ không ma túy, xác định việc này rất quan trọng, đảm bảo phát triển ổn định và bền vững, vì vậy mà chúng tôi đã luôn giáo dục con cái trong gia đình về tác hại của ma túy để các con cùng có ý thức phòng tránh”.

Cũng giống như gia đình ông Hảo, gia đình ông Nguyễn Danh Lưu, Nguyễn Danh Quang, Nguyễn Danh Hùng, Nguyễn Danh Dũng... cũng luôn cố gắng nỗ lực phòng chống ma túy, là gia đình phát triển kinh tế bền vững, là gia đình văn hóa tiêu biểu, con cái học hành tiến bộ...

Với những kết quả đó mà nhiều năm qua, dòng họ Nguyễn Danh đã được Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tặng thưởng giấy khen trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, 4 năm liền dòng họ được UBND xã Sơn Đà khen thưởng trong xây dựng mô hình an ninh tự quản.

Theo ông Giáp, Trưởng dòng họ Nguyễn Danh, thời gian tới để tiếp tục giữ vững dòng họ tiêu biểu trong việc phòng chống ma túy, phát huy truyền thống của dòng họ, dòng họ sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đến các thành viên trong dòng họ về tác hại của ma túy, tăng cường đoàn kết các thành viên trong dòng họ, xây dựng các gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, gia đình không ma túy, tệ nạn xã hội. Động viên, giúp đỡ, khen thưởng kịp thời các thành viên, gia đình trong dòng họ.

Hồng Đạt