HÒA GIẢI CƠ SỞ

Chú chó và gốc cây bằng lăng
Ngày đăng 28/06/2020 | 16:42  | Lượt xem: 75

Nhiều người trong ngõ 12 bức xúc vì mỗi sáng ngủ dậy lại thấy một bãi phân chó trước nhà ai đó. Một, hai ngày đầu sự bức xúc còn ở ngưỡng thấp, sau tăng dần bởi sự việc không dừng lại. Những nhà bị chó ị trước cửa liền phân công nhau dậy sớm để theo dõi.