HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Ngày đăng 30/03/2022 | 11:25  | Lượt xem: 72
Doanh nghiệp chúng tôi là Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Hiện Công ty đang phát sinh tranh chấp giữa công ty với người quản lý công ty liên quan đến việc chuyển đổi hình thức...

Có được kiện ra tòa án khi đã có thỏa thuận trọng tài không?

Ngày đăng 30/03/2022 | 11:21  | Lượt xem: 73
Công ty tôi ký Hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty X. Trong Hợp đồng có thỏa thuận nếu có tranh chấp phát sinh sẽ giải quyết bằng trọng tài thương mại. Hiện 2 Công ty đang có tranh chấp. Xin hỏi...

Thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập dưới hình thức nào?

Ngày đăng 30/03/2022 | 11:12  | Lượt xem: 68
Công ty tôi đang thỏa thuận ký hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty B. Hai Công ty muốn thoả thuận về việc giải quyết bằng Trọng tài thương mại trong trường hợp có tranh chấp phát sinh. Vậy xin...

Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm đã qua chế biến

Ngày đăng 30/03/2022 | 11:10  | Lượt xem: 51
Doanh nghiệp tôi muốn mở một số cơ sở kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến. Chúng tôi muốn hỏi về điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm đã qua chế biến theo quy định hiện nay. Nhờ cơ quan...

Hiệu lực của thỏa thuận trọng tài trong trường hợp doanh nghiệp hợp nhất

Ngày đăng 30/03/2022 | 11:09  | Lượt xem: 78
Công ty tôi ký hợp đồng sản xuất hàng hóa với Công ty A. Hai Công ty đã thoả thuận thoả thuận về việc giải quyết bằng Trọng tài thương mại trong trường hợp có tranh chấp phát sinh.

Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm tươi sống

Ngày đăng 30/03/2022 | 11:06  | Lượt xem: 87
Doanh nghiệp tôi chuẩn bị mở cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống. Xin hỏi theo quy định hiện nay thực phẩm tươi sống cần đáp ứng những điều kiện đảm bảo an toàn như thế nào?

Quyền và nghĩa vụ doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm

Ngày đăng 30/03/2022 | 11:05  | Lượt xem: 66
Công ty tôi muốn mở cơ sở kinh doanh thực phẩm. Xin hỏi về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm theo quy định hiện nay. Nhờ cơ quan giải đáp

Quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm

Ngày đăng 30/03/2022 | 11:03  | Lượt xem: 53
Công ty tôi có kế hoạch đầu tư sản xuất thực phẩm. Chúng tôi muốn biết theo quy định hiện nay Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có các quyền và nghĩa vụ gì?

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Ngày đăng 25/03/2022 | 10:10  | Lượt xem: 84
Ngày 24 tháng 3 năm 2022. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 362/QĐ-BGTVT Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát...

Đẩy mạnh việc cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; đổi mới quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Ngày đăng 23/03/2022 | 09:58  | Lượt xem: 68
Chính phủ ban hành Quyết định 368/QĐ-TTg 2022 ngày 21/3/2022 phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030. Một trong những giải pháp thực hiện chiến lược này là đẩy mạnh việc cơ cấu lại và nâng cao...

Giải pháp thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

Ngày đăng 23/03/2022 | 09:42  | Lượt xem: 114
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số : 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”.

Phát triển thị trường tài chính và dịch vụ tài chính đồng bộ, hiện đại, minh bạch và bền vững

Ngày đăng 23/03/2022 | 09:37  | Lượt xem: 80
Chính phủ ban hành Quyết định 368/QĐ-TTg 2022 ngày 21/3/2022 phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030. Một trong những giải pháp thực hiện chiến lược tài chính đến năm 2030 là phát triển thị...

Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

Ngày đăng 17/03/2022 | 11:43  | Lượt xem: 82
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hanh Phương án số 829/PA-BVHTTDL ngày 15 tháng 3 năm 2022 mở cửa lại hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả trong điều kiện bình thường mới.

Kế hoạch quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 17/03/2022 | 11:26  | Lượt xem: 120
thành lập, mở rộng 15-20 cụm công nghiệp mới; hướng tới 100% cụm công nghiệp đang hoạt động được quản lý hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 100% các...

Tổ chức hội nghị giới thiệu về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp khi chưa được cấp giấy chứng nhận thì có bị phạt tiền không?

Ngày đăng 16/03/2022 | 09:06  | Lượt xem: 156
Công ty tôi đang trong thời gian chờ được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Xin hỏi Công ty tổ chức hội nghị giới thiệu về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của...

Mức phạt tiền đối với hành vi tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp khi chưa có xác nhận đăng ký hoạt động của địa phương

Ngày đăng 16/03/2022 | 09:04  | Lượt xem: 129
Doanh nghiệp X muốn tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại Hà Nội nhưng chưa có xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Sở Công Thương Hà Nội. Xin hỏi DN tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp...

Quy định về quản lý thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Ngày đăng 16/03/2022 | 08:37  | Lượt xem: 56
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BTC ngày 09/2/2022 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

57 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương áp dụng hóa đơn điện tử từ tháng 4 năm 2022

Ngày đăng 16/03/2022 | 08:29  | Lượt xem: 82
Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/2/2022 về việc triển áp dụng hóa đơn điện tử tài 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Miễn lệ phí trước bạ đối với tài sản của doanh nghiệp điều động trong nội bộ của doanh nghiệp

Ngày đăng 16/03/2022 | 08:23  | Lượt xem: 87
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/2/2022 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp phát triển du lịch

Ngày đăng 16/03/2022 | 08:01  | Lượt xem: 80
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BTC ngày 22/2/2022 hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của quỹ...