HỘ TỊCH - QUỐC TỊCH

Trùng cả họ, tên đệm và tên với người trong họ có được đổi tên?
Ngày đăng 05/09/2022 | 21:11  | Lượt xem: 144

Tôi sinh một cháu trai vào đầu năm 2015. Cuối năm 2015, trong họ nhà tôi có chú em sinh con trai và cũng đặt tên trùng cả họ, tên đệm và tên của con trai tôi.

Do sinh sống cùng xóm và sinh cùng năm nên đã nhiều lần gây nhầm lẫn, rất bất tiện trong quá trình sinh sống của cả hai cháu nên vợ chồng tôi mong muốn được đổi tên cho cháu. Đề nghị cho biết, nguyện vọng này của vợ chồng tôi có được giải quyết không? Nếu được thì tôi phải đến cơ quan nào và thủ tục giải quyết ra sao?

Trả lời:

Khoản 1, Điều 26 của Luật Hộ tịch quy định về phạm vi thay đổi hộ tịch: “Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự”.

Cũng tại khoản1, Điều 28 của Bộ luật dân sự năm 2015 quy định quyền thay đổi tên như sau:

“1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;”

Như vậy, do họ, tên đệm và tên của con anh chị trùng với họ, tên đệm và tên của con chú em họ đã gây ra nhầm lẫn, phiền phức, bất tiện trong quá trình sinh sống của cả hai cháu nên nguyện vọng thay đổi tên cho con của anh chị có thể được cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 28 của Bộ luật dân sự nêu trên.

Về thẩm quyền đăng ký thay đổi hộ tịch được quy định tại Điều 27 của Luật Hộ tịch: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.”

Thủ tục đăng ký thay đổi hộ tịch được quy định tại Điều 28 của Luật Hộ tịch, cụ thể như sau:

“1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.”

Như vậy, khi làm thủ tục đăng ký thay đổi tên cho con, anh chị cần cung cấp các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi tên: các giấy tờ chứng minh tên của cháu trùng tên với người trong họ nội tộc vì vậy mà đã gây nhầm lẫn, bất tiện trong quá trình sinh sống và ảnh hưởng đến tình cảm gia đình để làm cơ sở cho cơ quan đăng ký hộ tịch thay đổi tên cho con của anh chị.

Khánh Chi