HỘ TỊCH - QUỐC TỊCH

Thay đổi tên cho con dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cả bố và mẹ
Ngày đăng 22/07/2022 | 16:43  | Lượt xem: 93

Cháu tôi được cho làm con nuôi khi một tuổi do bố mẹ cháu nghe người ta nói làm như vậy mới tốt cho sức khỏe và sự phát triển của cháu. Nay cháu đã hết tuổi sài đẹn, mẹ cháu nhận cháu về và muốn thay đổi lại tên cho cháu.

Xin hỏi các anh chị, nếu bố mẹ cháu đã ly hôn, việc đổi tên cho cháu thực hiện như thế nào? có bắt buộc phải có sự đồng ý của bố cháu hay không?

Trả lời

Điều 28 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về quyền thay đổi tên như sau:

“1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ”.

Cháu của bạn thôi làm con nuôi, bố mẹ đẻ của cháu muốn lấy lại tên cho cháu theo giấy khai sinh thuộc trường hợp được thay đổi tên. Lưu ý, vì cháu đã 12 tuổi, việc thay đổi tên cần có sự đồng ý của cháu.

Thay đổi tên là một trong những trường hợp thay đổi hộ tịch.

Theo khoản 10 Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014, “thay đổi hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thay đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân khi có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật dân sự hoặc thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký theo quy định của pháp luật”.

Để đổi tên cho cháu, cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch được quy định tại Điều 28 của Luật này. Cụ thể:

“1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch”.

Lưu ý, ngoài sự đồng ý của cháu, mặc dù bố mẹ cháu đã ly hôn, nhưng khi đổi tên cho con, cần có sự đồng ý của cả bố và mẹ cháu. Bởi vì, khoản 1 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định: Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

Bố mẹ cháu phải cùng ký tên trên tờ khai, thể hiện rõ việc đồng ý yêu cầu thay đổi tên cho con, nộp tờ khai cùng các giấy tờ có liên quan đến UBND cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cháu để được giải quyết.

Thu Hường