HỘ TỊCH - QUỐC TỊCH

Quy định về cơ quan có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước?
Ngày đăng 04/05/2022 | 20:46  | Lượt xem: 71

Vợ chồng tôi thì cưới nhau đã lâu mà chưa thể có con, mặc dù chúng tôi đã chạy chữa nhiều nơi. Gia đình anh trai tôi có hoàn cảnh rất khó khăn lại đông con, vợ chồng tôi muốn nhận nuôi cháu T năm nay 5 tuổi là con của anh trai  để cháu có điều kiện ăn học tốt hơn thì có được không? Pháp luật quy định điều kiện người được nhận làm con nuôi như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi? 

Trả lời:

- Khoản 2 Điều 24 Luật trẻ em năm 2016 quy định về quyền được nhận làm con nuôi như sau: “Trẻ em được nhận làm con nuôi theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi”.

- Khoản 1 Điều 3 Luật nuôi con nuôi năm 2010 quy định: “Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi.

- Điều 8 Luật nuôi con nuôi năm 2010 quy định về điều kiện người được nhận làm con nuôi như sau:

“1. Trẻ em dưới 16 tuổi

2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi;

b) Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

3. Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.

4. Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác làm con nuôi”.

- Khoản 1 Điều 9 Luật nuôi con nuôi năm 2010 quy định thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi như sau: “Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi hoặc của người nhận con nuôi đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước”.

- Điều 2 Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi và Khoản 1 Điều 1 Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, quy định thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi như sau:

Thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Luật Nuôi con nuôi và quy định cụ thể sau đây:

1. Đối với việc nuôi con nuôi trong nước, thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.

Trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; , cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi hoặc có sự thỏa thuận giữa người nhận con nuôi với cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của trẻ em được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã thường trú của người nhận con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi”.

Đối chiếu với những điều kiện trên thì vợ chồng anh/chị có thể làm các thủ tục để nhận con của anh trai anh/chị làm con nuôi theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi. Trường hợp anh/chị là cô ruột nhận nuôi cháu bé thì cơ quan có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi là UBND cấp xã nơi thường trú của vợ chồng anh/chị.

Như Quỳnh