HỘ TỊCH - QUỐC TỊCH

Mất Giấy chứng tử có được đăng ký lại khai tử?
Ngày đăng 20/04/2022 | 10:58  | Lượt xem: 939

Gia đình tôi hiện nay đang làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế của bố, mẹ nên cần Giấy chứng tử của Bố tôi. Bố tôi mất năm 1986 và gia đình đã đăng ký khai tử cho ông

Tuy nhiên, Giấy chứng tử của ông đã bị thất lạc. Xin hỏi trường hợp của bố tôi có được đăng ký lại khai tử không? Nếu được thì làm ở đâu và thủ tục cần những giấy tờ gì?

Trả lời:

Điều 24 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử như sau:

“1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

3. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Căn cứ quy định trên thì để xác định bố bạn có được đăng ký lại khai tử hay không, bạn cần đến UBND cấp huyện cấp trên của UBND cấp xã đã đăng ký khai tử cho bố bạn trước đây để yêu cầu cấp trích lục khai tử bản sao. Nếu UBND cấp huyện còn lưu trữ được Sổ đăng ký khai tử và có trường hợp của bố bạn thì UBND cấp huyện sẽ cấp trích lục khai tử bản sao để gia đình bạn sử dụng làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Trường hợp UBND cấp huyện trả lời không còn lưu trữ được Sổ đăng ký khai tử của năm bố bạn mất thì bố bạn sẽ đủ điều kiện và được đăng ký lại khai tử.

Để làm thủ tục đăng ký lại khai tử, bạn cần đến UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây để yêu cầu đăng ký lại khai tử theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP: 2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây thực hiện đăng ký lại khai tử.”

Thủ tục đăng ký lại khai tử được quy định tại Điều 28 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ đăng ký lại khai tử gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai theo mẫu quy định;

b) Bản sao Giấy chứng tử trước đây được cấp hợp lệ. Nếu không có bản sao Giấy chứng tử hợp lệ thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ liên quan có nội dung chứng minh sự kiện chết.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra hồ sơ. Nếu xét thấy các thông tin là đầy đủ, chính xác và việc đăng ký lại khai tử là đúng pháp luật thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho người có yêu cầu; ghi nội dung đăng ký lại khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu khai tử ký, ghi rõ họ tên vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.”

Ngoài những giấy tờ phải nộp nêu trên, người đi đăng ký lại khai tử phải xuất trình giấy tờ theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ, cụ thể như sau:

“1. Người yêu cầu đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân.

Nguyễn Tuân