HỘ TỊCH - QUỐC TỊCH

Có cần xét nghiệm AND khi làm thủ tục nhận cha con?
Ngày đăng 17/07/2022 | 16:45  | Lượt xem: 149

Tôi muốn làm thủ tục nhận cha, mẹ, con nhưng mọi người nói rằng trong thủ tục quy định cần có giấy tờ xét nghiệm ADN để chứng minh là cha con

Tuy nhiên, tôi được biết chi phí làm xét nghiệm ADN rất tốn kém, trong khi hoàn cảnh của tôi còn khó khăn. Xin hỏi, khi làm thủ tục cha nhận con nếu không có kết quả xét nghiệm AND thì tôi có được thay bằng giấy tờ gì khác không? Tôi phải làm thủ tục nhận con ở đâu?

Trả lời:

Điều 25, Luật Hộ tịch quy định thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con như sau:

1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

Điều 14, Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con như sau:

Chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 Điều 25 và khoản 1 Điều 44 của Luật hộ tịch gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

1. Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

2. Trường hợp không có chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 Điều này thì các bên nhận cha, mẹ, con lập văn bản cam đoan về mối quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 5 Thông tư này, có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con.”

Căn cứ các quy định trên thì trường hợp bạn không có Phiếu kết quả phân tích AND của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì bạn lập văn bản cam đoan về mối quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 5 Thông tư này, có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con.

Thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con được quy định tại Điều 24, Luật Hộ tịch: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Nguyễn Tuân