HÌNH SỰ

Phá cửa, vào nhà người khác lục lọi trái phép phạm tội gì?
Ngày đăng 13/03/2022 | 20:29  | Lượt xem: 119

Em tôi nợ tiền của chị H và bỏ trốn. Vừa qua, chị H đã cùng với 4 người đàn ông trung niên do chị ta thuê đến nhà tôi để tìm em tôi vì cho rằng em tôi đang trốn tại đây

Em tôi nợ tiền của chị H và bỏ trốn. Vừa qua, chị H đã cùng với 4 người đàn ông trung niên do chị ta thuê đến nhà tôi để tìm em tôi vì cho rằng em tôi đang trốn tại đây. Tôi đã khảng định là em tôi không có ở nhà tôi rồi khoá cửa ngoài, không cho nhóm của chị H vào nhà. Chị H không tin và đã chỉ đạo 4 người đàn ông này lấy xà beng phá cửa nhà tôi, rồi cùng những người này xông vào trong nhà lục lọi khắp nhà để tìm em tôi nhưng không thấy. Xin hỏi chị H và những người đàn ông này sẽ bị xử lý về tội gì? Tôi cần tố giác hành vi phạm tội của những người này đến cơ quan nào?

Trả lời:

Điều 158 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định tội xâm phạm chỗ ở của người khác như sau:

1Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm chỗ ở của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác;

b) Đui trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ;

c) Chiếm giữ chỗ ở hoặc cản trở trái pháp luật người đang ở hoặc người đang quản lý hợp pháp vào chỗ ở của họ;

d) Xâm nhập trái pháp luật chỗ ở của người khác.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Làm người bị xâm phạm chỗ ở tự sát;

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Tại Điều 17 của Bộ luật này quy định Đồng phạm như sau:

1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

2. Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.

3. Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức.

Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.

Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.

Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.

Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

4. Người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành.

Như vậy, hành vi của chị H chỉ đạo 4 người đàn ông lấy xà beng phá cửa nhà, rồi cùng những người này xông vào trong nhà anh/chị lục lọi khắp nhà đã cấu thành tội xâm phạm chỗ ở của người khác được quy định tại điểm a, khoản 2, Điều158 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) nêu trên.

Anh/chị có thể tố giác hành vi phạm tội của những người này đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát theo quy định tại khoản 2, Điều 145 Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015:

“2. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gồm:

a) Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;

b) Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

Nguyễn Tuân