HÌNH SỰ

Tổ chức chơi họ nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác phạm tội gì?
Ngày đăng 10/04/2022 | 19:29  | Lượt xem: 91

Bằng thủ đoạn gian dối thông qua hình thức tổ chức chơi họ, sau khi nhận tiền góp họ của tôi và nhiều người khác với số tiền 700 triệu đồng

Bằng thủ đoạn gian dối thông qua hình thức tổ chức chơi họ, sau khi nhận tiền góp họ của tôi và nhiều người khác với số tiền 700 triệu đồng, bà N đã bỏ trốn nhằm chiếm đoạt số tiền trên. Xin hỏi, chúng tôi cần tố cáo bà N đến cơ quan nào? Bà N sẽ bị xử lý về tội gì và mức hình phạt được áp dụng như thế nào?

Trả lời:

Tại khoản 2, Điều 145 Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015 quy định: “2. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gồm:

a) Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;

b) Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.”

Theo quy định trên thì các ông/bà có thể tố giác hành vi phạm tội của bà N đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát.

Theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thì:

“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

g) (được bãi bỏ)

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) (được bãi bỏ)

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) (được bãi bỏ)

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Như vậy, với thủ đoạn gian dối thông qua tổ chức chơi họ nhằm chiếm đoạt tiền của người khác, bà N có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Với số tiền chiếm đoạt 700 triệu đồng, bà N có thể bị áp dụng quy định tại khoản 4, với mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, bà N còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Nguyễn Tuân