GÓC NHÌN

Hoàn thiện pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm

Ngày đăng 07/04/2022 | 09:39  | Lượt xem: 73
Nhiều ý kiến cho rằng, thực hiện kinh doanh có trách nhiệm là Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội cùng chung tay để chăm lo cuộc sống của người lao động tốt hơn, nhất là với người yếu thế, lao động di...

Quy định chi tiết, cụ thể tối đa trong sửa đổi Luật Điện ảnh

Ngày đăng 06/04/2022 | 07:20  | Lượt xem: 86
Về quy định các hoạt động điện ảnh liên quan tới nước ngoài, cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật và phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam...

Sửa đổi, bổ sung 103 điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày đăng 04/04/2022 | 02:00  | Lượt xem: 102
Đối với đề nghị mở rộng giao quyền đăng ký cho tổ chức chủ trì với một số đối tượng của quyền tác giả, do tính đặc thù của đối tượng quyền tác giả, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, thông lệ quốc tế,...

Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách thiết thực hỗ trợ nạn nhân bom mìn

Ngày đăng 01/04/2022 | 06:49  | Lượt xem: 60
Ngày 4/4 hằng năm được chọn là Ngày Thế giới phòng, chống bom mìn (còn gọi là Ngày quốc tế nâng cao nhận thức về bom mìn), với nhiều sự kiện, hoạt động được tổ chức khắp nơi trên thế giới như một...

Bổ sung trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chậm trễ thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 01/04/2022 | 03:33  | Lượt xem: 80
Về chế định Thanh tra nhân dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc chuyển các quy định về Thanh tra nhân dân từ Luật Thanh tra sang quy định trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Dự kiến đề xuất 4 chính sách mới sửa đổi Luật Lưu trữ 

Ngày đăng 01/04/2022 | 02:37  | Lượt xem: 89
Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính, hội nhập quốc tế, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; quy định quản lý tài liệu lưu trữ tư; quy định...

Công bố báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam 2021

Ngày đăng 31/03/2022 | 05:47  | Lượt xem: 86
Năm 2021, theo Báo cáo hoạt động xây dựng chính sách về kinh doanh của Việt Nam đi theo hai “dòng chảy” nổi bật: các chính sách liên quan đến COVID-19 và các chính sách cải thiện môi trường kinh...

Nâng chất lượng giám sát của cơ quan dân cử

Ngày đăng 31/03/2022 | 08:20  | Lượt xem: 27
Kế thừa kinh nghiệm của các giai đoạn trước, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và HĐND thành phố tiếp tục đổi mới toàn diện các hoạt động. Trong đó, việc...

Việt Nam xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ người dân

Ngày đăng 30/03/2022 | 03:36  | Lượt xem: 34
“Chính phủ Việt Nam đưa ra các hỗ trợ chưa từng có cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch, đồng thời thực hiện các điều chỉnh chính sách kịp thời nhằm đạt được mục tiêu kép là...

Thí điểm tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Ngày đăng 30/03/2022 | 03:23  | Lượt xem: 33
Quy định phạm nhân không được đưa ra khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam, giao cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan có liên quan rà soát,...

Tiếp tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê mặt bằng cho doanh nghiệp

Ngày đăng 30/03/2022 | 10:56  | Lượt xem: 51
Nên bổ sung sự hỗ trợ gia hạn thời hạn nộp thuế cho loại hình doanh nghiệp vừa, vì các doanh nghiệp vừa đóng một vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh nghiệp trong nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị cho ý kiến đối với 5 dự án luật

Ngày đăng 29/03/2022 | 01:07  | Lượt xem: 69
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 5 dự án luật gồm: Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số...

Cơ hội làm việc tại Australia với mức lương từ 52-66 triệu đồng cho lao động Việt

Ngày đăng 28/03/2022 | 05:53  | Lượt xem: 87
Australia sẽ tiếp nhận lao động Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp với số lượng khoảng 1.000 lao động/năm; mức lương cơ bản (chưa trừ chi phí sinh hoạt) từ 3.200 AUD-4.000 AUD/tháng (tương đương...

Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về 4 dự án luật chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ ba

Ngày đăng 28/03/2022 | 01:18  | Lượt xem: 63
Sáng 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, diễn ra trong hai ngày 28-29/3 để thảo luận về một số dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp...

Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Ngày đăng 26/03/2022 | 10:24  | Lượt xem: 113
Chuyển đổi Cục Con nuôi thành Vụ Con nuôi; chuyển đổi Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật thành Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức lại Cục Công tác phía Nam thành Cục Tư pháp địa phương; đổi tên...

Thông qua pháp lệnh đưa người nghiện ma túy từ 12-18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ngày đăng 24/03/2022 | 02:17  | Lượt xem: 101
Trong thời gian hoãn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bị Tòa án xử phạt tù nhưng không được hưởng án treo.

Tán thành sự cần thiết phải ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 24/03/2022 | 10:28  | Lượt xem: 118
Nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động...

Khuyến khích phổ biến phim Việt Nam trên truyền hình

Ngày đăng 23/03/2022 | 10:43  | Lượt xem: 65
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Khảo sát tiền lương, mức sống tối thiểu tại 18 tỉnh, thành phố

Ngày đăng 23/03/2022 | 09:11  | Lượt xem: 44
Từ ngày 1/4, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành khảo sát về tiền lương trong doanh nghiệp, mức sống tối thiểu của lao động tại 18 tỉnh thành, trong đó có nhiều khu kinh tế trọng điểm.

Cần thiết quy định về bảo hiểm vi mô trong Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

Ngày đăng 22/03/2022 | 03:46  | Lượt xem: 112
Việc quy định bảo hiểm vi mô trong Dự thảo Luật sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng trong việc tổ chức cung cấp bảo hiểm vi mô và có cơ chế để khuyến khích phát triển các sản phẩm bảo hiểm vi mô tại Việt...