GÓC NHÌN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết
Ngày đăng 13/09/2021 | 22:35  | Lượt xem: 61

Năm 2021, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đổi mới để đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, chiều 13/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành năm 2021.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Báo cáo của Chính phủ (ảnh: VPQH)

Theo đó, Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết liệt, linh hoạt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, công tác thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành văn bản quy định chi tiết đã đạt những kết quả tích cực.

Cùng với việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, toàn diện, công tác tổ chức thực thi pháp luật ngày càng được coi trọng. Về cơ bản, việc thi hành Hiến pháp, pháp luật được Chính phủ, các Bộ, ngành, cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc, hiệu lực, hiệu quả; Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành.

Năm 2021, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đổi mới để đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết. Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ bổ sung, đánh giá cụ thể hơn những đổi mới này, bảo đảm yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch cần thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Theo Ủy ban thẩm tra, công tác phổ biến giáo dục pháp luật cần thực hiện có trọng tâm, lựa chọn hình thức và phương pháp phù hợp với địa bàn, đối tượng, tình hình, nhất là trong điều kiện dịch bệnh hiện nay như hoạt động tuyên truyền pháp luật trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại; đề nghị nghiên cứu có cơ chế phối hợp giữa cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra trong việc phổ biến, tuyên truyền một số đạo luật lớn, quan trọng, có nội dung phức tạp, được dư luận và Nhân dân quan tâm.

Liên quan đến việc tuân thủ quy định của Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết, Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng, việc ứng phó với tình hình dịch COVID-19 thời gian qua ở một số địa phương còn chưa kịp thời... do vậy, Báo cáo nên bổ sung đánh giá cụ thể hơn về việc tuân thủ tính kịp thời, đầy đủ trong tổ chức triển khai thực hiện các luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua trong năm 2020 - 2021 của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền.

Về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy, trong năm qua, mặc dù thời gian tính số liệu văn bản quy định chi tiết được ban hành của năm 2021 ngắn hơn so với năm 2020 nhưng số văn bản được ban hành lại nhiều hơn là 15 văn bản; số văn bản nợ cũng có xu hướng giảm dần qua các năm và giảm tích cực hơn so với năm 2020, tuy nhiên tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để.

Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với nội dung Báo cáo của Chính phủ về hạn chế, bất cập cũng như nguyên nhân của hạn chế, bất cập được đề cập trong Báo cáo, tuy nhiên cần đánh giá sâu sắc, khách quan một số nguyên nhân nêu trong Báo cáo; Đồng thời cơ bản nhất trí với 04 nhiệm vụ, 06 giải pháp lớn và 02 nhóm kiến nghị được Chính phủ đề ra.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần làm rõ, có sự đánh giá tác động đối với lĩnh vực đó ra sao, nguyên nhân chủ quan và khách quan. Đồng thời cũng cần nêu rõ một số tiêu chuẩn, đánh giá, xếp loại, bộ ngành nào ban hành đúng thời hạn, ban hành nhanh, bộ, ngành nào là điển hình tiên tiến, chỗ nào còn chậm...

Bảo Khánh