GÓC NHÌN

Theo dõi và chấp hành đúng các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 25/03/2020 | 16:25  | Lượt xem: 114

Bên cạnh công tác phòng, chống dịch, cần thực hiện những giải pháp phù hợp để ổn định kinh tế - xã hội, nhất là thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư, giải quyết vấn đề xâm nhập mặn, hạn mặn, thiếu nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân đồng bằng sông Cửu Long, bảo đảm đời sống cho nhân dân.

 

Ngày 25-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ 43.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai các kết luận của từng nội dung để thực hiện các bước tiếp theo, nhất là nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý 07 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam Trưởng thay mặt Chính phủ báo cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19 và các giải pháp, phương án để phòng chống dịch của Việt Nam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với 07 dự án Luật, gồm dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp thứ 43 (ảnh: Quốc hội)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về cơ chế quản lý tài chính và thu nhập gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước; dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Ngoại giao. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét về số lượng Thứ trưởng Bộ Công an theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Để lấy ý kiến về những vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của một số dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 tới, trong tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách theo hình thức trực tuyến.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện và gửi tài liệu của 05 dự án Luật sẽ thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách (gồm: dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội).

Nhấn mạnh những ngày gần đây, dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tính đến sáng 25/3 nước ta đã có 134 ca nhiễm bệnh, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong thời gian tới cần thực hiện tốt các quy định pháp luật, theo dõi và chấp hành đúng các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các khuyến cáo của ngành y tế.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong bộ máy nhà nước. Các bộ, ngành, địa phương một mặt phải đề cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời, khẩn trương điều chỉnh phương pháp làm việc cho phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo, điều hành, phục vụ cho dân qua dịch vụ công trực tuyến, hạn chế các cuộc họp, làm việc đông người.

Bên cạnh công tác phòng, chống dịch, cần thực hiện những giải pháp phù hợp để ổn định kinh tế - xã hội, nhất là thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư, giải quyết vấn đề xâm nhập mặn, hạn mặn, thiếu nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân đồng bằng sông Cửu Long, bảo đảm đời sống cho nhân dân.

“Tôi cũng đề nghị các cơ quan của Quốc hội tiếp tục theo dõi, nắm sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ để có những đề xuất kịp thời, hỗ trợ Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ để xem xét kỹ lưỡng và tính cấp thiết, khả năng chuẩn bị các nội dung trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay để Ủy ban Thường vụ Quốc hội có cơ sở xem xét quyết định chương trình làm việc tại Kỳ họp Quốc hội tới./.

Mai Chi