GÓC NHÌN

Sớm triển khai thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII
Ngày đăng 14/10/2020 | 16:52  | Lượt xem: 180

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị ngay sau Đại hội, các cấp, các ngành, các đoàn thể Thành phố cần có kế hoạch quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô về Nghị quyết XVII của Đảng bộ Thành phố, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Tạo tiền đề để xây dựng Thủ đô bền vững!

 497 đại biểu chính thức thay mặt hơn 45 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ dự Đại hội đã thảo luận và nhất trí cao thông qua các văn kiện và Nghị quyết của Đại hội với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 2020 - 2025, hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Ban chấp hành Đảng bộ TP  khóa XVII ra mắt Đại hội 

Các văn kiện được Đại hội lần thứ XVII thông qua là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, niềm tin, sự quyết tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong thời kỳ mới”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong diễn văn bế mạc Đại hội.

Về công tác nhân sự, Đại hội đã lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, gồm 71 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 16 đồng chí, và bầu Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa XVI, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy khóa XVII với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối. Các đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI, Chủ tịch UBND TP; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy.

Tại cuộc họp báo ngay sau phiên bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, trong Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 21% (nhiệm kỳ trước là 12%); trong Ban Thường vụ Thành ủy có 4/16 đồng chí là cán bộ nữ (chiếm 25%), đây là tỷ lệ rất cao. Về cán bộ trẻ, có 3 đồng chí sinh từ năm 1980-1984 trúng cử, đạt tỷ lệ 5%.

Đồng thời, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Thành phố gồm 60 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sớm thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu tổng quát đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ Thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Đại hội

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là Thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Đại hội cũng thống nhất thông qua 4 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025. Theo đó, tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025: 7,5-8,0%; GRDP bình quân/người: 8.300-8.500 USD... Đáng chú ý, về xây dựng Đảng, phấn đấu số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm từ 9.000-10.000 đảng viên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm trên 75%, tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm trên 75%.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu, phương hướng phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị ngay sau Đại hội, các cấp, các ngành, các đoàn thể Thành phố cần có kế hoạch quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô về Nghị quyết XVII của Đảng bộ Thành phố, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; sớm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII; đồng thời xây dựng kế hoạch, đề án để cụ thể hóa và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Là Thủ đô, trung tâm chính trị hành chính quốc gia, vừa là trái tim, vừa là bộ mặt của cả nước; là trung tâm lớn về văn hóa, khoa học công nghệ, giao dịch quốc tế, nên Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII không chỉ là sự kiện quan trọng đối với Thủ đô, mà còn có sự quan tâm, theo dõi của các bộ, ngành và các tỉnh thành của cả nước. “Thành công Đại hội không chỉ có ý nghĩa đối với Hà Nội, mà còn góp phần vào thành công chung, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Mai Chi