GÓC NHÌN

Quỹ bảo hiểm y tế trả chi phí xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai theo chỉ định chuyên môn
Ngày đăng 17/11/2020 | 10:24  | Lượt xem: 107

Kết quả xét nghiệm HIV dương tính chỉ được thông báo cho những người sau đây: Người được xét nghiệm; Vợ hoặc chồng của người được xét nghiệm; cha, mẹ hoặc người giám hộ của người được xét nghiệm là người dưới 18 tuổi,

Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) với 100% đại biểu tán thành.

Trước khi biểu quyết, các đại biểu đã nghe trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật.

Theo đó, có ý kiến đại biểu đề nghị quy định người có thẩm quyền thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính; có ý kiến đề nghị quy định ngay trong Luật trình tự, thủ tục thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV, nhưng cũng có ý kiến đề nghị giao Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung quy định người đứng đầu cơ sở xét nghiệm có trách nhiệm thực hiện việc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính, đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV.

Các đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua Dự án Luật

Về đối tượng được thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính, có ý kiến đề nghị không quy định đối tượng “người chuẩn bị kết hôn”. có ý kiến đề nghị bổ sung “người chung sống như vợ chồng”. Dự thảo Luật thông qua đã bỏ đối tượng “người chuẩn bị kết hôn” và bổ sung nghĩa vụ của người nhiễm HIV thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho “người chung sống như vợ chồng”.

Về kinh phí xét nghiệm HIV tự nguyện để dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, để duy trì tính ưu việt của chính sách hiện hành, đồng thời bảo đảm tính khả thi, tính công bằng giữa các nhóm đối tượng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định Quỹ bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước chi trả chi phí xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai theo chỉ định chuyên môn.

Luật quy định, người đứng đầu cơ sở quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này có trách nhiệm thực hiện việc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính. Kết quả xét nghiệm HIV dương tính chỉ được thông báo cho những người sau đây: Người được xét nghiệm; Vợ hoặc chồng của người được xét nghiệm; cha, mẹ hoặc người giám hộ của người được xét nghiệm là người dưới 18 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Người được giao nhiệm vụ trực tiếp tư vấn, thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho người được xét nghiệm…

Đối với nguồn tài chính cho phòng, chống HIV/AIDS, Luật được thông qua quy định gồm: Ngân sách nhà nước; Quỹ bảo hiểm y tế; Chi trả của người sử dụng dịch vụ dự phòng, điều trị HIV/AIDS; Nguồn tài trợ, viện trợ, đầu tư, cho, biếu, tặng của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; Các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Đối với chế độ, chính sách của người trực tiếp làm xét nghiệm HIV, quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV, Luật quy định, người trực tiếp làm xét nghiệm HIV, quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV tại cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giam giữ khác được ưu tiên trang bị phương tiện, dụng cụ cần thiết để phòng lây nhiễm HIV, hưởng các chế độ phụ cấp nghề nghiệp và các chế độ ưu đãi khác theo quy định của Chính phủ.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7- 2021.

Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, toàn bộ tài sản, tài chính của Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV được sử dụng để hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với Quỹ ở Trung ương và theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với Quỹ ở địa phương.

Mai Chi