GÓC NHÌN

Luật Thủ đô (sửa đổi): Hành lang pháp lý phù hợp hơn, thuận lợi hơn
Ngày đăng 03/07/2024 | 23:01  | Lượt xem: 85

Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) với tổng số đại biểu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ rất cao (95,06%). Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu đã chia sẻ cảm xúc sau khi bấm nút thông qua dự án Luật quan trọng này.

Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) với tổng số đại biểu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ rất cao (95,06%). Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu đã chia sẻ cảm xúc sau khi bấm nút thông qua dự án Luật quan trọng này.

Phải giữ được không gian văn hóa, nét đẹp riêng có của Thủ đô

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: “Tôi ủng hộ tuyệt đối những nội dung của Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này, vì Luật đã kế thừa Luật Thủ đô trước đây và cập nhật những quy định mới, những cơ chế mới áp dụng cho các địa phương cũng được tích tụ các tinh túy đó vào Luật Thủ đô (sửa đổi).

Thủ đô Hà Nội là trung tâm hành chính, chính trị, là bộ mặt quốc gia, nên những cơ chế, chính sách phải được phân cấp mạnh mẽ cho lãnh đạo Thủ đô để có những quyết sách sớm, cũng như có thể điều chỉnh những bất hợp lý ngay, mà không phải chờ thủ tục xin ý kiến của Chính phủ.

Đại biểu đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho hay, ông quan tâm nhiều nhất đến vấn đề phân cấp, phân quyền trong tổ chức bộ máy, quản lý đô thị và mở rộng không gian phát triển Thủ đô.

 “Tôi nghĩ điều quan trọng hiện nay là chúng ta phải hỗ trợ Thủ đô hoàn tất hệ thống tuyến đường sắt đô thị trong Thủ đô và mở rộng không gian phía Nam, phía Bắc sông Hồng, lấy sông Hồng làm trục trung tâm, để Hà Nội trở thành nơi đáng đến và đã đến rồi thì giờ muốn trở lại.

Nhưng, phải giữ được không gian văn hóa, nét đẹp riêng có của Thủ đô. Tôi vẫn thích Thủ đô có “phố nhỏ, ngõ nhỏ”, phải giữ được cái hương hồn trong khu vực 36 phố cũ, chỉ chỉnh trang lại. Phải giữ cho được cái trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa ngàn năm văn hiến, chứ không phải Thủ đô là trung tâm kinh tế, nét đẹp văn hóa của Thủ đô là quan trọng nhất”, đại biểu nói.

Tạo thuận lợi cho lĩnh vực văn hóa

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được thông qua với số phiếu rất cao, chứng tỏ các đại biểu Quốc hội quan tâm đặc biệt đến sự phát triển chung của Thủ đô cũng như sự phát triển chung của đất nước.

Theo đại biểu, các khuôn khổ pháp lý của Luật Thủ đô hiện hành không còn phù hợp với xu thế phát triển đất nước, chính vì thế chúng ta đã sửa đổi Luật Thủ đô, tạo ra hành lang pháp lý phù hợp hơn, thuận lợi hơn cho sự phát triển không chỉ riêng cho Thủ đô mà còn cho cả đất nước.

Thủ đô là trung tâm về chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội của đất nước và khi Thủ đô dẫn dắt, điều tiết sự phát triển đất nước thì đất nước sẽ phát triển bền vững, đạt được những mục tiêu mà chúng ta đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

“Một trong những điều tôi đánh giá rất là cao, rất tích cực trong Luật Thủ đô lần này, đó là những quy định về văn hóa. Hà Nội luôn tự hào là Thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi hội tụ tỏa sáng những giá trị văn hóa của đất nước.

Chính vì thế, những điều, khoản tạo điều kiện cho sự phát triển văn hóa Thủ đô cũng tạo điều kiện cho sự tỏa sáng của văn hóa đất nước và trong Luật Thủ đô lần này, chúng ta có rất nhiều quy định liên quan đến văn hóa”, lời đại biểu.

Bên cạnh đó, đại biểu Bùi Hoài Sơn nhìn nhận, Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng đã tháo gỡ các vấn đề vướng mắc trong Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư hay trong Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Từ đó, tạo ra những thuận lợi để cho lĩnh vực văn hóa có được những bước phát triển mới.

Đại biểu Bùi Hoài Sơn Tôi cũng đánh giá rất cao các điều khoản thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội. Cùng với Nghị quyết 09-NQ/TU về việc phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, những điều khoản liên quan đến phát triển công nghiệp văn hóa trong Luật Thủ đô thực sự sẽ giúp cho những quan điểm, chủ trương về công nghiệp văn hóa được thực hiện tốt hơn.

“Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước”

Đại biểu Trương Xuân Cừ (Đoàn thành phố Hà Nội) cho rằng, Luật Thủ đô là một trong những cơ sở pháp lý để thực hiện mục tiêu “cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước”. Luật Thủ đô (sửa đổi) đã luật hóa các nội dung về phân cấp, phân quyền cho các cấp hành chính của các địa phương, từ thành phố đến các quận, các phường, từ đó có cơ chế ủy quyền, phân cấp, giúp cấp ủy và chính quyền Thành phố phát huy tiềm năng, lợi thế.

Thủ đô Hà Nội đã được chứng minh là một trong những trung tâm thu hút nhân tài, các nhà khoa học của cả nước. Luật Thủ đô đã dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề này, trong đó xác định vấn đề xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, đội ngũ khoa học là hết sức quan trọng, thậm chí là cơ chế quyết định để phát triển và nâng tầm Thủ đô.

“Tôi cho rằng, Thủ đô với truyền thống, kinh nghiệm đã thu hút nhân tài, các nhà khoa học trước đây thì với chính sách mới, với những cơ sở pháp lý mới sẽ phát huy được tiềm năng, lợi thế và Hà Nội chắc chắn sẽ thu hút được nhiều người tài.

Từ đó, Hà Nội sẽ là một trong những địa phương có đầy đủ các yếu tố “địa lợi, nhân hòa” để phát huy tốt các nhà khoa học. Đây là một trong những yếu tố, tác nhân hết sức quan trọng để phát triển Thủ đô thời gian tới”, lời đại biểu.

Bên cạnh đó, đại biểu Trương Xuân Cừ cũng nhìn nhận, Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng quy định đổi mới các cơ chế, chính sách để thu hút các nhà đầu tư. Trong đó, việc đưa Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về Hà Nội cũng là cơ sở để Thành phố có môi trường, điều kiện để thu hút các nhà đầu tư, các nhà khoa học trong vấn đề góp sức xây dựng và phát triển Thủ đô...

Mai Chi