GÓC NHÌN

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua 7 luật, 13 nghị quyết
Ngày đăng 17/11/2020 | 17:51  | Lượt xem: 85

Quốc hội đã thông qua 7 luật gồm: Luật Bảo vệ môi trường, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Cư trú, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Thỏa thuận quốc tế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS

Chiều 17-11, Quốc hội đã họp phiên bế mạc, kết thúc 2 đợt làm việc kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung.

Báo cáo tại cuộc họp báo ngay sau phiên bế mạc, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cho biết, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, đồng thuận cao, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình kỳ họp.

Trong đó, về công tác lập pháp, Quốc hội đã thông qua 7 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII (chất vấn và trả lời chất vấn).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp

Cụ thể, Quốc hội đã thông qua 7 luật gồm: Luật Bảo vệ môi trường, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Cư trú, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Thỏa thuận quốc tế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Đồng thời, thông qua Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Trong Kỳ họp, Quốc hội cũng đã cho ý kiến vào các dự luật: Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đáng quan tâm, ông Vũ Mạnh Tuấn cho hay, tiếp thu ý kiến đa số ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cân nhắc đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các dự án  Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đối với dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp sau.

Đồng thời, Quốc hội đã xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách, nhân sự; thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xem xét các báo cáo kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng và một số báo cáo quan trọng khác.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, quyết định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mang tính chất bao quát toàn bộ các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, đồng thời, yêu cầu Chính phủ, các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quốc hội đã đề ra.

Trong Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Quốc hội đã quyết định tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.343.330 tỷ đồng, tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.687.000 tỷ đồng, mức bội chi ngân sách nhà nước là 343.670 tỷ đồng, tương đương 4% GDP; tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 608.569 tỷ đồng; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (như: tăng bội chi ngân sách trung ương 133.500 tỷ đồng, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của một số bộ, ngành, địa phương,...). Đồng thời, giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2021.

Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021, Quốc hội đã quyết định tổng số thu ngân sách trung ương là 739.401 tỷ đồng; tổng số thu ngân sách địa phương là 603.929 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách trung ương là 1.058.271 tỷ đồng, trong đó, dự toán 350.804 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cấp, các ngành và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần dân tộc, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, chủ động, trách nhiệm cao để thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch, tạo nền tảng để bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đồng thời, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành cần khẩn trương triển khai thực hiện các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, nhất là cần tích cực, chủ động rà soát, chuẩn bị các điều kiện để bảo đảm lộ trình thực hiện một số nội dung theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Luật Cư trú. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc ý kiến của đại biểu Quốc hội, của cử tri và Nhân dân để có các giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn.

Mai Chi